Sağ ve Sol Avuç İçi Kaşınması Ne Anlama Gelir? What Does Right and Left Palm Scratch Mean?

in #tr5 years ago

Halk arasında sizlerinde bildiği gibi çeşitli batıl inançlar bulunmaktadır. Bu yazı dizimizde batıl inançlardan birisi olan avuç içi kaşınmasının halk arasında nasıl tanımlandığı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Bu batıl inancın bu denli çok yayılmasının temel sebebi insanların sıklıkla avuç içlerinin kaşınmasıdır. Bu batıl inancın nasıl doğduğu bilinmez ancak bu inanca birçok kişinin inandığını bilmenizi isteriz. Gelin bu kaşıntının anlamı neymiş birlikte öğrenelim…

para.jpg

Sağ avuç içinde kaşıntı olması kişinin eline para geçeceğini ifade eder. Eğer kişinin sağ avucu kaşınıyorsa elini başına sürmesi gerekmektedir. Bunu uygulaması durumunda kişi kısa zaman içerisinde para kazanacaktır. Sık avuç içi kaşınması ise halk arasında pekte iyi yorumlanmamaktadır. Sol avuç içi kaşı halk arasında para kaybedilecek olarak yorumlanır.

Herkeze bol kazançlar dilerim.....

dolars.jpg

What Does Right and Left Palm Scratch Mean?

There are various superstitions among people as you know it. In this article we will try to give some information about how the scratching of the palms, one of the superstitious beliefs, is defined among the people. The main reason why this superstitious belief spreads so often is that people often scratch their palms. It is not known how this superstition is born, but we want you to know that many people believe it. Come on, let's learn what the meaning of this scratch is ...
para 2.jpg

In the right palm it means it will pass money to the person who is itching. If the person is scratching his right hand, he should drive his hand. If you apply it, the person will earn money soon. Frequent palm scratching is not well interpreted among the public. The left palm-eye is interpreted as a loss of money among the people.

I wish I had a lot of profits ...

para3.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17007.26
ETH 1289.85
USDT 1.00
SBD 2.09