Harley Davidson Motor

in #tr5 years ago

Harley-VRSCA-V-Rod-702x336.jpg

Thrown in Wisconsin. He took his name from the names of his founders. Harley-Davidson company history is intertwined with American history because it comes from the roots of American culture.
The first motorcycle produced by Harley Davidson for sale was archived in the name of "Serial Number 1". Harley and Davidson produced their first motorcycle in 1903 and sold it; as a brand of small motorcycles have addressed to the whole country.
As part of the Independence Day celebrations, Harley-Davidson won the motorcycle race in Chicago on July 4, 1905. This is the first victory of Harley Davidson's history, and of course it is not the end.
William Davidson formally established Harley-Davidson in 1907, combining his two brothers and his forces with Harley. In only one year the number of workers has increased to 18 and sales to the police have begun. By 1925, about 2,500 police units in the US would have a Harley-Davidson motorcycle.
harleyy.jpg
Harley-Davidson Motor Company'nin temelleri William S. Harley ve Arthur & Walter Davidson kardeşler tarafından küçük derme çatma ufacık tahta bir kulübede Milwaukee, Wisconsin'de atılmıştr. Adını da kurucularının isimlerinden almıştır. Amerikan kültürünün köklerinden gelmesi sebebiyle Harley-Davidson şirket geçmişi Amerika tarihi ile iç içedir diyebiliriz.
Harley Davidson’ın satış için ürettiği ilk motosiklet, arşivlere “Serial Number 1” adıyla geçmiştir. Harley ve Davidson 1903 yılında ilk motosikletlerini üretip onu sattıklarında; küçük bir motosiklet markası olarak ülke geneline hitap etmişlerdir.
Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında 4 Temmuz 1905’te Chicago’da yapılan motosiklet yarışında, Harley-Davidson birinci olmuştur. Bu Harley Davidson tarihinin ilk zaferidir ve tabii ki son olmamıştır.
William Davidson iki erkek kardeşleri ve Harley'le güçlerini birleştirerek Harley-Davidson'ı resmi olarak 1907'de kurmuşlardır. Yalnızca bir yıl içinde çalışan işçi sayısı 18’e çıkmış ve polis teşkilatına satışlar başlamıştır. 1925’e gelindiğinde, ABD’de yaklaşık 2.500 polis teşkilatı birimi bir Harley-Davidson motosiklet sahibi olmuş olacaktır.
engin 023.jpg

Sort:  

you always have the best content toprak24 keep it up!

did you like it

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17007.26
ETH 1289.85
USDT 1.00
SBD 2.09