Tarih Öncesi Çağların/Dönemlerin Sadeleştirilmiş Açıklamaları

in tr •  2 years ago  (edited)

as.png

Tarihi dönem ve çağ adları kafa karıştırıcı olabiliyor. Özellikle eski çağlara ait konularda hazırlanmış bir metin okurken bu sorunla karşılaşabiliyoruz. Bu sebeple size kendi sade kelimelerim ile bir sözlük hazırladım. Keyifli öğrenmeler :)

Paleolitik Çağ/Dönem : Türkçesi Eski Taş Çağı anlamına gelen bu dönem, M.Ö 2.000.000 ile 10.000 yılları arasını kapsar. Bu insanlık tarihinin yüzde 99 gibi bir yüzdesine karşılık gelir. Bu dönemdeki el aletlerinin tamamı taştan yapılmıştır. Havyan avlarlar, ayrıca meyve, bitki ve bitki kökleri toplayarak beslenirler. Bu besinleri taş aletler ile parçalar, keser, koparır ve tüketirler. Mağaralarda ve korunaklı kaya barınaklarda yaşarlar.

Mezolitik Çağ/Dönem : Türkçe adıyla Orta Taş Devri. Paleolitik ile Neolitik arası bir dönemi kapsar. M.Ö 22.000 ile 10.000 yılları arasıdır. Köpek evcilleştirilmiştir. İlk mağara resim sanatı görülür. Taştan aletler Paleolitik döneme göre daha çeşitlenmiştir.

Neolitik Çağ/Dönem : Türkçe adıyla Cilalı Taş Çağı. M.Ö 10.000 - 5.000 arasıdır. Taşlara cilalanarak şekil verilmeye başlanır. Daha sert ve düzgün taş aletler yapılır. Kil pişirilmesi ile seramik kültürü ortaya çıkmıştır. Tarım başlamıştır ve ilk yerleşim yerleri kurulmuştur. Domuz, sığır, at, tavuk, deve vs. evcilleştirilir. Takas usulü ile ticaret başlar.

Kalkolitik Çağ/Dönem : Türkçesi Bakır Çağı olan bu dönem, M.Ö 5.000 - 3.000 yılları arasını kapsar. Taş aletlerin yanı sıra bakırda kullanılmaya başlanmıştır. Bakırdan aletler gözlenir. Planlı kerpiç yapılar yapılmaya başlar. Çanak çömlekler boyanır ve farklı biçimlerde üretilir.

Tunç/Bronz Çağı/Dönemi : Bu dönem M.Ö 3.000 ile 1.000 arasını kapsar. Kalay ve bakır karışımından elde edilen tunç hammaddesi ile aletler yapılır. Aynı zamanda tunçtan heykeller yapılır eserler verilir.

Demir Çağı/Dönemi : M.Ö 1800 ile 1200 arasındaki dönemi kapsar. Adından da belli olduğu üzere, her türlü alet edevat ve silah yapımında demir madeninden yararlanılmaya başlanılan dönemdir. Yazının ortaya çıkışı ve halklar tarafından kullanılışı ile son bulur ve tarihi çağlara geçilir.

Tarihi Çağlar : Yazının icadı ve Ortadoğu/Avrupa istikametinde yayılması ile birlikte yazılı tarihi çağlar başlamış ve madde isimleri ile adlandırılan Tarih Öncesi Çağlar son bulmuştur.

Not : Yazı tamamen şahsi bilgilerimden derlenmiştir.

Bilgi, sevgi ve takiple kalın..

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

https://discord.gg/huJTj2 TR tagının tek iletişim kanalı olan discord kanalımıza katılın.

Sayenizde tarihi terimler daha anlaşılır olacak,teşekkürler.

Ben teşekkür ederim.

Congratulations @terslikvar! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!