Kripto Para Yatırımcılarının HyperQuant Platformunun Devrimsel Özellikleri ile Tanışma Zamanı Geldi

in #tr6 years ago (edited)

Screenshot_11.png

Teknolojik gelişmelerin paralelinde her alanda tahmin bile edemeyeceğimiz değişiklikler ve gelişmeler yaşanmaktadır. Özellikle internetin devrimsel bir şekilde hayatımıza girmesi ile her alanda yaptığımız iş ve işlemler dijital dünyaya taşınmış, her işimiz çok daha hızlı ve pratik bir şekilde yapılabilir olmuştur. Artık her alan ve sektör daha fazla karlılık sağlaması, verimlilik ve güvenilirlik sağlamasında dolayı teknolojiye daha fazla yatırım payı ayırmakta ve akıllı makinalar, nesnelerin interneti, yapay zeka uygulamalar, yazımlar vb. insan işgücünün yerini doldurmaktadır. İşte bu değişmeler sürecinde ortaya çıkan bir başka devrimsel teknoloji olan blok zinciri sayesinde hem kripto paralar hayatımıza girmiş hem de blok zinciri çok popüler bir teknoloji haline gelmiştir. Blok zincirinin hızlı, şeffaf, ekonomik, güvenilir yapısı ve merkezsiz oluşu sayesinde kripto paralar hızla gelişmiş ve bankacılık sistemine gelecekte alternatif olabilecek bir finansal yatırım aracı olmuştur.

Kripto paralar aslında sundukları yüksek yatırım oranlarının bilinmesi ile birlikte başta finans ve bankacılık sektörü olmak üzere herkesin dikkatini çekmiş ve hızlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir. Ancak halihazırda kripto para platformlarının kullanışlı olmayışı, karışık yapısı, ara yüzlerinin kripto para işlemlerini zor ve zahmetli bir hale getirmesi kripto para piyasasının büyümesinin önündeki en önemli engellerdendir. Zaten piyasada yanlış ve yanlı haberlerin yapılması kripto para dünyasına bakışı olumsuz bir şekilde etkilerken bir de kripto para platformlarının müşteriyi düşünmekten uzak çıkar ve sadece kar amaçlı yapısı birçok kişiyi kripto paraya yatırımdan uzak tutmaktadır. Böylece insanların yatırım yapmayışı mevcut likidite akışının kesilmesine neden olmaktadır.

Screenshot_10.png

Bu problemleri çok iyi analiz eden, daha verimli ve müşteri odaklı bir kripto pazarı yaklaşımını benimseyen HyperQuant, kripto para yatırımcılarının kripto para birimleri üzerinde güvenli birşekilde otomatikleştirilmiş yatırımlar yapmalarına yardımcı olmak ve profesyonel bir sermaye yönetimi platformu oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünü arkasına almaktadır. Ayrıca yatırımcıların durum tespitini yapabilmek için yatırımların her biri de akıllı sözleşmelerle desteklenmektedir.

Screenshot_5.png

Kısaca HyperQuant platformu bu yüzyılın en önemli teknolojilerinden olan yapay zeka (AI), Risk Yönetimi, blok zinciri teknolojisi ve hızlı sipariş teslim protokolüne dayanan otomatik kripto ticareti, kripto varlık yönetimi için ortaya çıkmış çok profesyonel bir platformdur. Normalde sermaye yönetimi endüstrisini içten dışa bilen profesyonel yatırımcılar tarafından yapılmaktadır. Bu platform kapsamında ise küçük kripto yatırımcılarından profesyonel sermaye yöneticilerine ve hedge fonlara kadar tüm piyasa katılımcıları, kripto yatırım ve kripto işlem süreçlerinin tüm yönlerini kapsayacak çok farklı akıllı çözümlere erişebileceklerdir.

Screenshot_4.png

HyperQuant, platformu çok ileri bir teknoloji kullanımıyla birlikte kullanıcılarına birçok avantaj sunacaktır. Bunlara kısaca bakacak olursak ilk avantaj çok hızlı bir yapı sunmasıdır. HyperQuant, benzer otomatik işlem çözümlerinden daha hızlı çalışacak, hızlı sipariş verme protokolünü kullanacaktır. Bu platformun benzer platformlar arasında rekabet avantajı da sağlayacaktır. İkinci avantaj ise Hyper Smart’ın kullanımda olmasıdır. Bu da risk yönetim sistemi ve AI teknolojisi, platformun bileşenlerini birikmiş piyasa verilerinin yardımıyla yönetmeye yardımcı olacak ve sistem, ilişkili riskleri en aza indirebilmek için algoritmaları birleştirecektir. Üçüncü özellik ise Hyper Güvenliktir. Bu da HyperQuant platformunun trafiğini yürütmek ve bir hesaplama verimliliği sağlamak için Ethereum blok zincirini kullanmasıdır. Blok zincirinin sunacağı bu avantaj HyperQuant'ın günlük 1.000.000.000 siparişi ve 1 Kb boyutunda işleyebileceği anlamına gelmektedir. Bu sadece diğer çözümlere kıyasla 30 karma işlem gerektirecek bir yapıda olacaktır.

Screenshot_3.png

Bu saydıklarımın dışında akıllı sipariş yürütme stratejileri belirli bir göreve bağlı olarak teklif stratejileri geliştirmek için sipariş defteri ile birlikte çalışacaktır. Buna ek olarak ECN elektronik iletişim ağı, sistemin kesintisiz otomatik ticareti kolaylaştırmak için tüm borsaları birleştirecektir. Akıllı sözleşmeler ve algoritmik stratejiler ise platformun ek standartlaştırılmış ayarlarla birleşik protokolünü geliştirmek için akıllı sözleşmeler olarak uygulanacaktır.

indir (1).jpg

Risk yönetim sistemi, kripto para birimi ticareti ve çeşitli riskler için benzersiz bir risk kontrolü sağlayan bir SaaS çözümü sunacaktır. Pazar yapma algoritmaları ise HyperQuant pazarlamacı, sipariş defterine yatırım yapmak için iki yönlü teklifleri destekleyecektir. Etkin risk yönetimi için yapay zeka danışmanları, HyperQuant’in verimli ve karlı ticari hareketleri yapmasını sağlayabilmek için kullanıcılardan piyasa verilerini öğrenen AI teknolojisi desteği verecektir.

ICO ve Token Bilgileri

Screenshot_8.png

• Simgesi: HQT
• Platform-Ethereum
• Token türü: ERC20
• ICO Token Fiyatı-1 HQT = 0,00028 ETH, 1 ETH = 3500 HQT
• Hard Cap: 41,143 ETH
• Toplam Token Miktarı:320 000 000 HQT

Screenshot_7.png

Yol Haritası

Screenshot_9.png

Proje Ekibi

Screenshot_6.png

Faydalı Linkler

İnternet Sitesi: https://hyperquant.net/tr
Teknik Rapor: https://hyperquant.net/en/wp/
Özet Rapor: https://hyperquant.net/en/op/
Twitter: https://twitter.com/hyperquant_net
Facebook: https://www.facebook.com/hyperquant.net/
Telegram: https://t.me/joinchat/AyLwZkMYopaGJkCck8S3Hw
Medium: https://medium.com/hyperquant
BTT BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4268680.0
BTT ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2104362.0

Author: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1252009

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by techblue from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

HyperQuant ile yatırım yapmak daha güvenli!

Kısaca HyperQuant platformu bu yüzyılın en önemli teknolojilerinden olan yapay zeka (AI), Risk Yönetimi, blok zinciri teknolojisi ve hızlı sipariş teslim protokolüne dayanan otomatik kripto ticareti, kripto varlık yönetimi için ortaya çıkmış çok profesyonel bir platformdur.

Satışları incelendiğinde ne denli önemli bir proje olduğu da anlaşılacaktır.

Bu platform kripto para yatırımcılarının kripto para birimleri üzerinde güvenli birşekilde otomatikleştirilmiş yatırımlar yapmalarına yardımcı olmak ve profesyonel bir sermaye yönetimi platformu oluşturmak için blok zinciri teknolojisinin gücünü arkasına almaktadır.

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.14
JST 0.037
BTC 61461.96
ETH 3390.76
USDT 1.00
SBD 4.77