DAHA KARLI VE VERİMLİ BİR KRİPTO PARA DÜNYASINA AÇILAN KAPI: INGOT COIN

in #tr6 years ago

39149865_1818195084896765_1402324483049521152_n.jpg

Dünyamızdaki teknolojik gelişmelerin paralelinde başta iş dünyası ve finansal çevreleri olmak üzere her alan ve sektörde inanılmaz değişiklikler yaşanmaktadır. Bu yaşanan gelişmelere ek olarak küreselleşme ile birlikte de sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişmeler de içinde bulunduğumuz dijital çağda hız kazanmaktadır. Artık bütün iş ve işlemlerimiz dijital ortama taşınmış, günler sürecek iş ve işlemlerimiz sadece birkaç tuş ile halledilebilir olmuştur. Özellikle internet ve getirdiği devrimsel avantajlar sayesinde artık bankacılık işlemlerimizi ve finansal yatırımlarımızı, dünyanın bir ucunda bile olsa yapabiliyor ve alışverişlerimizi e-ticaret sitelerinden sipariş edebiliyor ve mağaza mağaza gezmek zorunda kalmıyoruz.

Bu süreçte ise bir başka devrimsel teknoloji olan blok zinciri teknolojisinin kripto paralarımızı hayatımıza sokması ile birlikte alternatifinin olmadığını düşündüğümüz bankacılık alışkanlıklarımız değişmiş, kripto paralar aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da görülmeye başlamıştır. Özellikle 2017 yılında ve 2018 yılı başında Bitcoin’in ve diğer kripto para birimlerinin getirdiği yüksek kazançlar, her alan ve sektörü etkilemiş, blok zinciri teknolojisinin bizlere sunduğu, hızlılık, şeffaf oluşu, ekonomik olması ve merkezsizliği sayesinde her geçen gün kripto para kullanan insanların sayısı artmıştır. Bu kadar popüler olmalarına rağmen hala kripto paraların finans dünyasındaki hacmi gerçek para birimleri ile kıyaslandığında hala çok daha az bir orana sahiptir. Aslında sayılamayacak kadar çok avantajı olan kripto para piyasasında basında çıkan haberler, bazı hükümetlerin kripto paraları yasaklama ile ilgili haberleri, merkez bankalarının açıklamaları piyasaları olumsuz etkilemektedir. Ayrıca hala insanlar kullanıcı dostu olmayan ve teknolojik bilgi getiren platformlar yüzünden kripto para dünyasından uzak da durmaktadırlar. Bunun yanı sıra kripto paraların çok daha rahat alınıp satılabileceği, kullanıcı dostu ve güvenli, çok hızlı ve şeffaf platformlara gereksinim bulunmaktadır.

36329138_1745241712192103_2603762165865250816_n.jpg

Bu süreçte kripto para dünyasına yeni değerler kazandıran ve blok zinciri teknolojisinin nasıl kullanacağına dair her sektörden gelen parlak fikirler ile donatılmış içeren ICO'lar karşımıza çıkmaktadır. Yeni nesil teknoloji olan blok zincirinin getirilerinden biri de egemen bir kripto para birimi ile dağıtılmış bir şekilde çalışabilecek merkezi olmayan ekosistemdir. Merkezsiz bir yapıda, blok zinciri ekosistemleri, çok daha etkili olmaktadır.

37004086_1762979130418361_6469144238759084032_n.jpg

INGOT platformu ise hem akıllı sözleşmeler ve hem de merkezsiz protokoller altında, kripto para ve fiat (gerçek para) için çoklu borsa, aracılık yapacak, bunlara ek olarak da ticaret alternatifleri için bir platform olmak adına ortaya çıkan blok zinciri tabanlı bir ekosistemdir. INGOT platformu, bütün bildiğimiz geleneksel sistemlerden farklı olarak ekosistemin oluşabilmesi için birçok şifreli finansal hizmete imkan sağlayacaktır.

36176061_1737561869626754_8086545990909165568_n.jpg

IC ekosisteminin çatısı altında, IC topluluğu, IC komisyonculuk, IC digital bankası, IC ICO hızlandırıcı, IC değişim, IC kripto sertifikası olmak üzere bir entegre cüzdanı oluşturacaktır. Burada sayılan tüm paydaşlar bütün ve eksiği olmayan bir ekosisteme dönüşerek tüketicilerin kullanması ve katkıda bulunması durumunda ödüllendirme sistemi devreye girecektir.

36957922_1765257153523892_893016128534609920_n.jpg

Bu platform kapsamındaki biraz önce bahsettiğim ürünleri sıralayacak olursak bunlar;

• IC cüzdan ekosistemindeki tüm kripto para sahipleri için bir gözetleme misyonuna da sahip olacaktır.
• IC exchange ise kripto paraların birbirleri ya da fiat ile değişimini sağlayacak ayrıca bu borsada en popüler ve tercih edilen kripto paralar ile birlikte yeni çıkarılan ICO'lar da listelenme imkanına sahip olacaklardır.
• IC Brokerage ise fiat’tan küresel çaptaki hisse senetlerine ve ETF'lere kadar, bütün mali işlemlere likidite, etkin piyasa fiyatlandırması ve erişim de sağlayabilecektir.
• IC digital banka’ da IC brokerage ve IC exchange ile birlikte çok güvenlikli internet tabanlı depolama hizmetleri ve günün yirmi dört saati otomatik ödeme işlemleri ile birlikte kullanıcılara insanlara fon ödemesi, cari hesap, e-ödeme, tasarruf hesapları vb. günlük online hizmetler ile birlikte banka kartları hizmetleri verilecektir.
• IC kripto sertifikası ise kripto dünyada alanında lider olarak eğitimlerle birlikte sertifikalar verecek ve insanlarda bilinç oluşturacaktır.
• Son olarak IC ICO hızlandırıcı ise, ICO'ların yayınlanabilmesi için blok zinciri projelerine yardımcı olacaktır. Bu süreçte hukuk büroları, özel pazarlama şirketleri ve danışmanlar birlikte işbirliği yapacak ve ICO'ların kurulumuna destek olmak adına profesyonel bir hizmet vereceklerdir.

InGot Token ve ICO İle İlgili Detayları

Token ve ICO ile ilgili daha fazla bilgi için internet sitesi ve https://www.ingotcoin.io/ teknik raporu https://www.ingotcoin.io/documents/en/white-paper.pdf inceleyebilirsiniz.

34772232_1716662798383328_1862119660007194624_n.jpg

• Token Simgesi: IC
• Token Fiyatı: 1 IC = 1 USD
• Token Platformu: Ethereum
• Kabul Birimi: USD, ETH, BTC, XRP
• Soft Cap Miktarı: 37.000.000 USD
• Hard Cap Miktarı: 90.000.000 USD

indir (7).png

Yol Haritası

Yol haritası ile ilgili daha fazla bilgi için internet sitesi ve https://www.ingotcoin.io/ teknik raporu https://www.ingotcoin.io/documents/en/white-paper.pdf inceleyebilirsiniz.

indir (3).png

Ortaklar

indir (5).png

InGod Proje Ekibi

Proje ekibi ile ilgili daha fazla bilgi için internet sitesi ve https://www.ingotcoin.io/ teknik raporu https://www.ingotcoin.io/documents/en/white-paper.pdf inceleyebilirsiniz.

indir (4).png

indir (6).png

Faydalı Linkler

İnternet Sitesi: https://www.ingotcoin.io/
Teknik Rapor: https://www.ingotcoin.io/documents/en/white-paper.pdf
Telegram: https://t.me/INGOTCoin
Facebook: https://www.facebook.com/ICOINGOT/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/ingotcoin/
Reddit: https://www.reddit.com/user/INGOTCoin
Github: https://github.com/INGOTCoin1/IngotCoin
BTT BOUNTY: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3591451
BTT ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3581009

Author: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1252009
My Ether: 0xC88BEc0352bAF47F6f35Fe56e76768911461750E

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by techblue from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Yeni nesil teknoloji olan blok zincirinin getirilerinden biri de egemen bir kripto para birimi ile dağıtılmış bir şekilde çalışabilecek merkezi olmayan ekosistemdir.

Ingot Coin Cüzdan, Dijital Banka, Borsa, Aracılık, ICO Accelerator, Kripto Sertifika gibi bir kripto para yatırımcısıının ihtiyaç duyacağı tüm özellikleri bünyesinde toplamış başarılı bir platform ve bu projeyi parlak bir gelecek bekliyor

INGOT platformu hem akıllı sözleşmeler ve hem de merkezsiz protokoller altında, kripto para ve fiat (gerçek para) için çoklu borsa, aracılık yapacak, bunlara ek olarak da ticaret alternatifleri için bir platform olmak adına ortaya çıkan blok zinciri tabanlı bir başarılı bir ekosistem olmuş..

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.14
JST 0.035
BTC 62816.96
ETH 3479.88
USDT 1.00
SBD 4.37