Hayat Gezince Güzel

in #tr6 years ago

Yaşanları unutmak, gerçek dünyaya açılmak gezmek ve hayattan zevk almak lazım. Arada bir yazılanlara bakmak, beğendiklerini yorumlamak, oylamak dışında da çok durmamak lazım sanalda.
Bugün kripto dünyasından sevdiğim bi arkadaşla öğle yemeği yedim. Güzel bir sohbet oldu manzara ve yağmur eşliğinde. Tatilden sonra ne bulunduğum şehir ne de burası değişmemiş.

IMG-3f1dbd5a634c308d7ade5f0f7fdefefe-V.jpg

Bir ara tasteem vardı yemeği orda paylaşayım diye girdim. Orasıda koreceye dönmüş sanırım.

Neyse boşa gitmesin bari burda paylaşayım.
Herkese kolay gelsin.

IMG-9da58c3ba402b374a6e9698a47780e05-V.jpg

IMG-dd4daa3b76650e4b7efb24afdc38526b-V.jpg

Ulaşamayanlar da kızmasın. Discord ikinci planda artık haftalık kontrol ediyom mesajları.

Sort:  

Yemekler çok güzel, güzel yemekleri kim sevmez ki, değil mi

Kesinlikle öyle idi. Teşekkürler...

Congratulations @tarikhakan55! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66758.87
ETH 3484.13
USDT 1.00
SBD 3.17