You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kanlıkayalar'daki Esrarlı Cinâyetler

in #tr3 years ago

Yok ben bu kitabı okuyamam, başlasam bitiremem. Benim için kitap senin güzel anlatımına vesile olup bizleri bu yazıya kavuşturarak misyonunu tamamlamıştır :)

İmkânım olsaydı kitabın üçte birinden fazlasını atardım

:) Lütfen bunu yazarın yüzüne söyler misin, aha yüzü burada, :)


Ahmet Mithat Efendi

olay yerine gelen dedektif Osman Sabri ve hafiyesi Necmi olayı titizlikle araştırmaya başlar

Bu cümleyi okuyunca fark ettim, ben hep hafiye ve dedektifi aynı anlamlı algılarım ama burada sanırım hafiye biraz daha casus - ajan anlamına geliyor.

Sort:  

:)) okuyamam bitiremem cümlelerin gülümsetti bence de doğru karar:)

hafiye, dedektifin kılıktan kılığa giren gizli ajanı burada:)

teşekkür ederim yazarın suratını buraya eklediğin için 🙄
pek de kızgın bakıyor, ne desem bilemedim.. aman be niye o kadar çok bilgi veriyorsunuz Ahmet Beyciğim çorba yapmasaydınız ya kafamızı.. alt tarafı kimin katil olduğunu tahmin edip gideceğiz yani🤷‍♀️

Ahmet Beyciğim çorba yapmasaydınız ya kafamızı..

😂😂

Ahmet Bey bu sözlerin üzerine, bir miktar düşüncelere gark olmuştur;

image.png

hahaha çok üzüldü sözlerime alındı yazık oldu adama:)

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 37736.67
ETH 2551.46
USDT 1.00
SBD 4.13