Kurbanlık Şiir-imsi

in tr •  4 months ago

sky (2).jpeg


Yanmaz kumaşların kaç defa yıkanabileceği kadar gereksizlikler taşıyorum bir bayram sabahına

Yıldızlara mütedeyyin bir gecenin sokakları kadar tenhalarda yıkıyorum ruhumu

Ellerimi haykırıyorum bir sahil ateşinin ruhumu yakamayan alevlerinde

Bir deniz dalgası ile yıkıyorum yanmaz ruhumu yanan dervişler arasında

Yanmayan ruhlarla doldurduğumuz şu dünyaya bir bakış atıyorum mazot dolu bir otomobil içerisinde

Dervişlerin üzerine sürüyorum belki beni bir güzel döverler

Döverler de yanmayı öğretirler ruhuma.

Bir sokak arasında ağzım yüzüm kan içerisinde uyanıyorum üç kişi olarak

Bana Ali diyorlar, birine İsmail diğerine Korkmaz

Ve biz üç kişi ağlıyoruz çocuk gibi, gecenin uykusunda

"İyi Bayramlar" diye fısıldayarak göklerden

Bir gemiden atılmanın acısını haykırıyoruz bir millete


ZAK ayracı.jpg


Bi kağıda adalet yaz bi köşede yak!


Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bir sokak arasında ağzım yüzüm kan içerisinde uyanıyorum üç kişi olarak
Bana Ali diyorlar, birine İsmail diğerine Korkmaz

Bi kağıda adalet yaz bi köşede yak!

Çok sağlam!

·

Eyvallah hocam.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Cennetten kovulmuş üç kişiye sesleniyorum; "Nice bayramlara..."

Bayramınız mübarek olsun hocam :)

·

🙏 Teşekkür ederim sevgili @baycan, sizlerin de mübarek olsun.


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile @trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 18.08% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com