Silindi - Deleted

in tr •  7 months ago

Çok mal bir adamım gerçekten çok mal bir adamım
Acayip bir mal adamım
Adamım çok mal
Mal adam çokum
Adam mıyım lan ben çok
Çok muyum az mıyım bilemedim malımışım
Malımışım hem de ne çok adam
Adam olsam çok olmazdım mal olsam az olmazdım mı ne

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hay ayem daktır çita. Ay cast apvotd yu :D

Similır tekst : https://steemit.com/tr/@tahirozgen/dis-duenyanin-gercekleri

·

hassss...bu nasıl oldu yaw..siliyom.. :)))

·
·

Ahahahha dün benimle çok dalga geçtin 😂😂😂😂😂

·
·
·

Ya valla, ilahi adalet :)))
Olaya bak, bloguma attım yazıyı ama steempress eklentisi açık unutmuşum, o da gelmiş buraya paslamış aynen, sen demesen ben farketmeyecektim 😂😂😂😂😂

·
·
·
·

bir yorum yazarken bu kadar zevk alacağımı hayal edemezdim 😂 harika zamanlama :)

·
·
·
·
·

hahaha ben de bu yorumları bulacağımı biliyordum okumaya gelmiştim:))
@tahirozgen iyiydi ama bu:)

·
·
·
·
·
·

😆 Hakettim tabii çok kaşındım. Doktor mübarek adammış.

·
·
·
·

ya bir de otomatik kendime upvote da vermişim ha, sen de vermişsin eksik olma. Steemit tr topluluğu beni şutlar artık.

Vay be intikam alınır da böyle mi alınır arkadaş. İçinin yağları eridi de zayıfladın değil mi. :)))

·
·
·
·
·

Cidden aşırı eğlendim ya 😂 upvote verdim. Çita da veriyor diye 😂 bu olaydan sonra kutsal bir insan olduğumu düşünmeye başladım :)

·
·
·
·
·
·

Ey Ulu Doktor, sana karşı bazen haddimizi aşan tavırlarda bulunuyor olabiliriz, affeyle bizleri, bizler sen gibi değiliz aciz yaratıklarız.


😂 Valla ben de çok eğlendim. Şaka maka Steemit karşılıklı atışmalar ve mallıklarla daha bi keyifli ve renkli oluyor.


Bu posta otomatik oy veren herkesin hesabına girdim tek tek oylamayla karşılık verdim bu arada. Kimse boşa oy vermiş olmasın.


Hepimiz biiir soğanın güller açan dalıyız sonuçta. :P

·
·
·
·
·
·
·

Evet ya derste sesli güldüm ilk yorumu yazarken. Dersten atılıyordum az kalsın 😂


Sana tüm oylar feda olsun :)


Yüceliğimi yine test ediyorsun. Önermiyorum :)

·

:)) dünkü postumu yayınlamıştım yanlışlıkla :))

·
·

anladım olur öyle şeyler :)

Hocam doktor çita rolünde yazınıza gelmiş :)))

·

Şimdi bu yazı kopya mı değil mi :)))

·
·

Her şey doktorun hasetliği yüzünden oldu 😜 steemite virüs sokup benim dünkü yazımı bugün yine benim hesaptan yayınlamış ve çita olmuş. 😂😂

·
·
·

Çitaya rakip çıktı :)

Postunuz @bot-az ve ona katılan 152 curation traili tarafından oylanmıştır. Teşekkürler.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You just planted 0.05 tree(s)!


Thanks to @tahirozgen

We have planted already 3064.80 trees
out of 1,000,000


Let's save and restore Abongphen Highland Forest
in Cameroonian village Kedjom-Keku!
Plant trees with @treeplanter and get paid for it!
My Steem Power = 18898.71
Thanks a lot!
@martin.mikes coordinator of @kedjom-keku
treeplantermessage_ok.png

This post has received a 2.68 % upvote from @drotto thanks to: @tahirozgen.

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 22.43% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com