1 Dakika

in tr •  3 months ago


Üç arkadaş üniversite yıllarımızda eski bir kamera ve imkansızlıklarla bir süre "Odunsal Film" adıyla kisa film maceramız olmuştu. O zamanlar telefonlar video çekmiyor, dijital kameralar düşük çözünürlüklerde ve çok pahalılardı ama biz inanılmaz keyif alıyorduk. O yılların imkanlarına göre belirli bir başarı da elde edebilmiştik.

Maceramız üniversite bitimiyle, iş hayatlarına atılma gerekliliğiyle yavaşladı ve son buldu. Sanırım son filmlerden biriydi "1 dakika" ve yaklaşık 15 yıl önceydi.

Yanlış hatırlamıyorsam 1 Eylül Dünya Barış Günü sebebiyle, bir radyo kanalının düzenlediği 1 dakika süreli bir kısa film etkinliği sebebiyle alel acele çekmiştik ve pek tatmin olmamamıza rağmen sonradan daha iyi imkanlarla taklidi kısa filmler yapılmıştı.

Herneyse, hazır 1 Eylül Dünya Barış Günü iken 1 Dakika'yı paylaşmak istedim.

Sağlıcakla kalın.Story & Image Copyright: OTahirZGN
ZAK000.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tahirozgen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 28.57% upvote from @upmewhale courtesy of @tahirozgen!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

@tahirozgen purchased a 28.54% vote from @promobot on this post.

*If you disagree with the reward or content of this post you can purchase a reversal of this vote by using our curation interface http://promovotes.com

This post has received a 17.62 % upvote from @boomerang.

Selamat! Tulisan anda masuk di Trend Tulisan Pekan Lalu kategori Tren Jumlah Bayaran Rata-rata, di https://steemit.com/tren/@puncakbukit/tren-tulisan-pekan-lalu-pekan-ke-35-tahun-2018 ..


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Selamat! Tulisan anda masuk peringkat 1 kategori Tulisan Dengan Bayaran Terbanyak, di 10 Besar Tulisan Hari Ini di https://steemit.com/peringkat/@puncakbukit/10-besar-tulisan-hari-ini-selasa-4-september-2018 ..

YOU JUST GOT UPVOTED

Congratulations,
you just received a 16.47% upvote from @steemhq - Community Bot!

Wanna join and receive free upvotes yourself?
Vote for steemhq.witness on Steemit or directly on SteemConnect and join the Community Witness.

This service was brought to you by SteemHQ.com

Hallo @tahirozgen, apa kabar? Selamat! Tulisan anda masuk di Trend Tulisan Pekan Lalu kategori Tren Jumlah Bayaran Rata-rata, di https://steemit.com/tren/@puncakbukit/tren-tulisan-pekan-lalu-pekan-ke-36-tahun-2018 ..