You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yeni Bir Kullanıcının Gözünden Steemit

in #tr5 years ago

ne güzel anlatmışsınız hissettiklerinizi:)

Steemitten keyif almanın yegâne yolu dost edinmek. Buralar yardımlaşınca güzel.

evet.. güzel insanlar olmasaydı, buranın bi anlamı olmazdı benim için de:)

Sort:  

Çok teşekkür ederim :)
Hepimizin için öyle sanırım :)

Yazınuz çok güzel olmuş ellerinize sağlık katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Steemit paylaştkça güzelleşen bir platform. Umarım herkes sizin gibi bunun farkına vararak platformdan keyif alır.

Asıl ben bu yarışmayı düzenlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz ne mutlu bana.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.024
BTC 28004.33
ETH 1906.05
USDT 1.00
SBD 2.21