Sort:  

Maalesef etkilendiğim zaman kendime kızıyorum, neden etkilendim diye düşünüyorum. Sonra etkilenmek için sebep buluyorum. Ve kendimizi kötü etkiliyor, keşke olmasa diyebiliyoruz. :)

Bu arada bir arkadaşın yorumunda okumuştum, sizde geri dönmüşsünüz siz de hoşgeldiniz, teşekkürler yorumlarınız için :)

ben de teşekkür ederim, umarım her şey güzel olur artık..

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66857.85
ETH 3479.73
USDT 1.00
SBD 3.18