You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yükünden Kurtulan Özgür Kişidir

in #tr6 years ago

Atlas da enayi gibi ne diye gitmiş yanına gezseymişti ya özgürce, hak etmiş bırak taşısın diyesi geliyor insanın:)
bu aralar fazlasıyla acımasız olabilirim:))

senin için de sevindim, bizim buralarda yüzün gözün açılmış derler, görmedik ama kesin öylesindir:)

Sort:  

Ceza zaten Atlas'ın, maazallah cezayı veren tanrının kulağına giderse sıkıntı büyük :D

Hem Hera'nın elmalarıyla ortada dolaşılır mı hiç. Hikaye işte uyduruyorlar bişeyler :))


Bizde de .ötü açıkta kalmış derler bazı şeyler için, aynı şey olabilir mi :))

Sakin ol, acımasızlığa yer yok lütfen ;)

acımasızlık iyiymiş ya deniyorum yavaş yavaş alışırım belki:)

ayrıca sayısalcı olduğun çok belli oluyor sana uyuyor o demek ki:))
sen bırak en iyisi bunları sesli güldüm:)))

😁😁

Sayısalcı olmakla övünüyorum lütfen öyle demeyin, bir sözelci olarak açıklama beklerdim ama 😁

Sizin oralar nereler ya sanki bizim buralarda da yüzün gözün açılmış sözü kullanılır da :D :D

iç anadolu ise gayet normal:))
daha çok şeyler derler:)

Güzel bir mitolojik hikaye ile anlatmışsın özgürlüğü:)

Yorum biraz araya sıkışmış o yüzden bana bildiri gelmedi, yeni farkettim şimdi şans eseri gezinirken :))

Teşekkür ederim :))

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69731.54
ETH 3810.82
USDT 1.00
SBD 3.84