You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mutluluğun Formülünü Kodlamak #1

in #tr3 years ago

uzun zaman sonra tanıdık birinin buralarda bir şeyler yazması ve hevesle okumak güzeldi:)

ama neden öyle şarta şurta bağlandı ki konu🙇‍♀️
ilk madde izlemeyi sonraya bıraktığım bir şeydi demek ki vakti gelmiş:)

ikinci maddeye bakayım dedim ama yazarı bana hiç yabancı gelmedi, yıllar önce aldığım şiir kitaplarında ismi yazan kişi olamaz değil mi derken o olduğunu öğrendim, nasıl olurdu ya🙄

velhasıl o tikler biraz zor gelir🙈
yine de devamını bekleyebiliyoruz değil mi 😽

Sort:  

Tanıdık bir yorum da çok güzel ;)

--

Sinüs'ten bahsetmem gerekiyor,
ama daha trigonometriye gelmeden, köklü sayılar kavramı yoksa nasıl
Sin45 = √2 / 2 üzerine bir şeyler bina edebilirim ki.

yahut
atom bombasız, soğuk savaşı dönemi nasıl anlatılabilir ki,
hata/kaza anlatılsa, dinleyenin anladığıyla, anlatanın idrak edilmesini arzuladığı şey ne kadar aynıdır..

şarta bağlanma sebebi bu ;)

--

// bu tür elzem bi temel üzerinde konuşulacak konular için, mini test sonrası ulaşılan sayfalar tasarlamak
ve westworld'ün aşırı sert sahnelerini kesip, asıl derin konuları ön plana çıkarmak
aklımdan geçmedi değil hani :)

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28320.33
ETH 1785.02
USDT 1.00
SBD 2.85