You are viewing a single comment's thread from:

RE: Anlamsız#3

in #tr2 years ago

yazıda geçen her sözcük her cümle sanki kafamın bir yerlerinde olan düşünceleri açığa çıkarır gibi belki de şarkının içindeki anlamını bilmeden hissettiklerimizi gözler önüne seriyor gibiydi..

sizi anlamsızlığa sığınmaya davet ediyorum.

teşekkür ediyorum :) ☘

Sort:  

...şarkının içindeki anlamını bilmeden hissettiklerimizi gözler önüne seriyor gibiydi..

🙏

Bu anlamsızlığa anlam katıyorsun, kesiştiğimizi görmek ne güzel. Ben teşekkür ederim. 🌼