You are viewing a single comment's thread from:

RE: ZİHNİMİN ABUK KUŞUNDAN SABUK ÖTÜŞLER – 12

in #tr2 years ago

özlediğimi fark ettim yazını okuyunca :)

öykü kitabın sanki eski yeşilçam tadında bir filme dönüşmüş de sondaki şarkı jenerikte isimler kayarken çalıyor gibiydi, ne güzel de yakışmış 🙄

bahar yüzlü kadının deniz mavisi gözlerine daldım ve damarlarıma uğrayan sonbahar soğuğuyla ruhumun tüm yaprakları döküldü, konuşamadım.

🍂🍃

Sort:  

Yorumunu görünce çocuklar gibi şen oldum. 🤗 Ben de çok özledim.

İsimler'in akması ve jenerik tahayyülün ne güzel de olmuş.

Umarım son zamanlarda beceremediğim yazı yazma eylemini daha sık gerçekleştirebilirim ve buraya vakit ayırabilirim ve umarım sizlerin de yazılarıyla dolup taşar buralar. Özellikle sudefteri olmadan, buralar çorak topraklara dönecektir.

teşekkür ederim bu güzel sözlerin için ☘
son yazımı sanki birkaç gün önce yazmış gibiyim hafızamda o kadar taze ama dönüp baktım da 2 ay olmuş 🙈

umarım hep buralarda olursun ve yazılarınla kalbimize dokunmaya devam edersin🌼

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.043
BTC 37842.82
ETH 2572.96
USDT 1.00
SBD 4.19