You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tatil bitmiş miydi?

in #tr2 years ago

Ciguli'nin papyonundan numaradan yerde kıvranarak penaltı bekleyen forvete ve uçaktaki deve yarışlarına dair geçişlerin olduğu böyle bir yazıyla dönmen çok hoş oldu :D

iyi ki baskı yapmışım işte fena mı oldu:)
tekrar hoş geldin diyelim o zaman🙋‍♀️

Sort:  

Geçişlerin çok narin bir o kadar da sevimli olduğunu düşünüyorum. Aksini düşünen varsa denize girip karnı acıkmasın inşallah.

Valla baskılara dayanamadım. Hoşbulduk o zaman :)

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.038
BTC 35347.21
ETH 2452.86
USDT 1.00
SBD 3.93