HF21 ödül eğrisi hakkında detaylı bilgiler

in #tr5 years ago (edited)

Merhaba arkadaşlar,


image.png
Kaynak


Sizlerle yeniden bir matematik dersiyle beraberiz desem de inanmayın. Steem'de kürasyon değerlerin nasıl hesaplanıyor onu anlatacağım bugün. Herkesin beynini yakmaya talibim. Geçenki postumda ödül eğrisinin şuna benzer bir fonksiyona sahip olduğunu söylemiştim:


image.png


Bu yukarda gördüğünüz formül aslında tam olarak yeni eğriyi yansıtmasa da örneklendirerek basitçe anlatmak için uygundu. Bu yazıda ise bu eğrilerin gerçek formüllerini verecek ve üstüne de kürasyon nasıl hesaplanıyor onu öğreneceğiz.

Steemin eski versiyonunda geçen yazımda da açıkladığım gibi ödül paylarının sahipleri kendi payları arttıkça lineer olarak daha fazla ödül alıyorlardı. Bu değiştiğinden eskiden eşit olarak artan ödül payı ve hakediş rakamları, HF21 ile birlikte birbirinden ayrılmaya başladı. Geçen yazımızda da birkaç hakediş hesaplamıştık fakat çok detayına girmemiştik. Şimdi ise enine boyuna konuşacağız. Kendisi de teşrif etmiş hemen soralım o zaman. Hakediş nedir?


Claims (Hakedişler)


Hakedişler aslında ödül havuzundaki ödül paylarının karşılığı anlamına geliyor. Yani bir yazı veya yorum yazdığımızda veya bir yazıyı oyladığımızda bizim için hesaplanan hakediş bir önceki yazımda anlattığım şekilde bir dizi hesaptan geçip bize STEEM/SBD olarak geri dönüyor bizlere. Hakedişler ise steemin yeni versiyonunda artık şu formülden hesaplanıyor:


image.png


rshares hatırlamayanlar varsa ödül payı anlamına geliyordu. Hafızanız kuvvetli değilse bir önceki yazıyı tekrardan okuyun. Buradaki yeniliklerden birisi de s değişkeni. Bu değişkenin değeri bir hayli büyük.


image.png


Benzer şekilde kürasyon değerleri de belirli bir eğri sayesinde hesaplanıyor. Bu eğri kürasyon ağırlıklarını hesaplamak için kullanılıyor. Yani kimin oyunun ne kadar etkili olduğunu belirlemekte yardımcı oluyor bu eğri. Buna kürasyon ödül ağırlığı eğrisi de diyebilirz. Steem'in eski versiyonlarda ödül paylarının karekökü alarak hesaplanan bu değer şimdi ise şu aşağıda gördüğünüz formülle değiştirilmiş.


image.png


Şimdi buraya kadar olan kısım aslında kolay olan kısımdı. Tekrarlamak gerekirse, her yazdığımız yazı ya da yorum belirli bir sayıda ödül payına sahip oluyor. Bu ödül payları bizim yazılarımızın ve yorumlarımızın oylanmasından dolayı git gide artıyor. Sonrasında 7 gün içerisinde toplanan ödül paylarına karşılık gelen hakediş hesaplanıyor. Hakediş bir yazının ne kadar ödüle karşılık geldiğini hesaplamak için kullanılıyor. Bu hesaptan çıkan rakamın 50% si yazara giderken geri kalan 50% si kürasyona gidiyor. 50% lik kürasyon kısmında ise kime ne kadar gideceğini hesaplamak bu problemin en zor kısmı. Kürasyon ağırlıkları yukardaki kürasyon formulunden hesaplanıyor fakat her bir oy geldiğinde hesaplanan değer farklı oluyor.


1 Yazarın Alacağı Kürasyonun Hesabı


Her bir küratörün alacağı değer şöyle hesaplanıyor.


image.png


Tamam da ben bir şey anlamadım bundan diyenler için örnekle açıklıyorum. Şimdi diyelim ki @soteyapanbot bir yazı yazdı ve yazının şuanki değeri 10 rshares olsun ve ben de bu yazıyı oyladım diyelim. Formülde verdiğimiz rs1 ve rs0 değerleri benim oylamamdan sonra ve önceki ödül paylarını simgeliyor. Ben sotenin yazısını oyladığımda haliyle ödül payını arttırmış oluyorum. Diyelim ki ben de 1 ödül payı daha arttırdım bu yazıyı.


Birkaç kişi oyladı ödülpayı = 10 (rs0)
@steinhammer yazıyı oyladı ödülpayı = 11 (rs1)


Bu ödül payları kürasyon eğrisi formülünün içine sokuluyor.


image.png
image.png


Farzedelim ki 7 günün sonunda yazı 100 ödül payı topladı. Haliyle toplam ödül payı da şöyle oluyor.


image.png


Bu hesapları yaptığımızda kürasyon formülünün sağ tarafını çözmüş oluyoruz. Sağ taraftaki değerler şöyle oluyor ki:


image.png
image.png


Evet en azından bir tarafı bitirdik :)) Şimdi toplam kürasyon ödemesini nasıl hesaplarız ona geçelim. Steemde her bir postun değeri postun topladığı hakedişten hesaplanıyor demiştik. Hakediş de aslında ödül paylarından hesaplanıyor diye de anlattım daha önce.

Steemde şu anda var olan toplam ödül sermayesini ve toplam hakediş sayısı her zaman biliniyor. Sermayeyi hakediş sayısına böldüğümüzde her bir hakedişin ne kadar değeri olduğunu buluyoruz. Bunu da yazımızın hakediş sayısıyla çarptığımızda bir yazı ya da yorumun değerini bulmuş oluyoruz. Formülü de aşağıda vereyim.


image.png


Peki bir yazıda küratörlere giden miktar toplam yazı değerinin kaçta kaçına denk geliyor?

50% dediğinizi duyar gibiyim...

O zaman bir üstte verdiğim formülün yarısı aslında küratörlere ödenecek toplam parayı veriyor. Şimdi adım adım formülü tekrar yazarsam, şu olacaktır ki...


image.png
image.png
image.png


Bitti mi? Tabi ki hayir. Burda açmadığımız tek bir şey kaldı o da yazının hakediş formülü. Hakediş sayısı formülünü de yazının başında açıklamıştım. Onu da eklerseniz tam haline kavuşmuş olacağız. Eklemek yerine biz örneğimizden devam edelim. Rakamları görünce daha az korkunç hale geliyor. Formülümüzün en son halinde sağ tarafı hesaplamıştık. Onu bir geri getirelim hemen.


image.png


Şimdi burada bize lazım şeylerden birisi hakediş sayısı. Hakediş formülü toplam ödül paylarından hesaplanıyor. @soteyapanbot'un toplam ödül payı 100 olsun demiştik. 100 değeriyle hesaplarsak eğer:


image.png
image.png


Şimdi tek eksiğimiz yazının kürasyon ödemesi. Toplam ödül sermayesi 2000 STEEM olsun ve toplam hakediş sayısı da diyelim ki 25000 olsun. O zaman değerimiz şu olacaktır ki


image.png
image.png


O zaman steinhammer'ın kürasyon ödemesini de son olarak hesaplayalım ve konu kapansın :)


image.png


Artık olaysızca dağılabiliriz. Burada bahsettiğim ödül payı, toplam sermaye, toplam hakediş gibi değerler steem API (steemd gibi yerlerde bulmak da mümkün) üzerinden bulunabiliniyor. Bu değerlerin hepsini bilseniz de yazının 7 gün sonrasında ne kadar ödül payı toplayacağını bilmek biraz zor. Ama devamlı takip ettiğiniz yazarlar varsa ve siz onların yazısının ne kadar değere ulaşacağını tahmin edebiliyorsanız. O zaman efendim bu hesaplar çok ama çok işinize yarayacaktır.

Saygılar,
@steinhammer

Sort:  

Merhaba @steinhammer,

Açıklamaların için teşekkürler ama muhtemelen bir çok kullanıcı ne kadar açıklama yapılırsa yapılsın bu hesapları tam anlamıyla anlayamayacak.

Benim sormak istediğim konu şu aslında, hf21 den sonra sade bir kullanıcının kürasyondan aldığı gelir artacak mı gerçekten. 1 hafta 10 gün önceydi sanırım, smartsteem hf21 sonrasu için bir post yayınlamıştı. Orada; hf21 öncesinde yazar payı %75, stakeholder payı %15 ve blok üretici payı %10 iken, hf21 sonrası yazar payı %65 , stakeholder payı %15, sps(steem proposal system) payı %10, blok üretici payı %10 olacak yazıyordu.

Öncelikle buradan anladığım eski sistemde de aslında oylayan sade kullanıcılara giden pay %15 iken, yeni sistemde de bu değişmiyor. Yazar payı azalıyor, sps ye giden bir miktar oluyor ve blok üretici payı da değişmiyor. (Burayı da sonra nasıl %50 ye %50 ye bağlıyorlar anlamıyorum).

Durum bu şekilde ise düz kullanıcı için gelişmeler ne yazar olarak ne kürasyon anlamında iyi olmamış, bot kullanımı konusunda da downvote alma ihtimalleri artmış görünüyor.

Detaylara çıkmhakim olmadığımdan yanlış bilgi aktarıp, algılamış da olabilirim. Çok iyi bir inceleme yaptığım da söylenemez ama bunkonuda bilgin varsa şu cahile açıklayabilirsen sevinirim. :) teşekkürler.✌

Loading...

As a follower of @followforupvotes this post has been randomly selected and upvoted! Enjoy your upvote and have a great day!

Congratulations @steinhammer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

@steinhammer hocam, böyle değerli bilgileri bizimle ve Türkçe olarak paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Kurasyon hesabını hep merak ediyordum.

Bazı gördüğüm hesapların da dinamik değerlerle oyladıkları düşüncesine kapılıyordum. Ancak böylesi formüllerle bu mümkün mü, açıkçası yanlış anladığım düşüncesine kapıldım.

Not : Bu açıklama, Kurasyon için bot olduğunu düşündüğüm hesaplar göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.037
BTC 67413.03
ETH 3241.74
USDT 1.00
SBD 4.15