Bir Durak

in #tr5 years ago

Merhaba arkadaşlar,

Gönül isterdi ki bir gezi yazısı daha yazayım ama işlerin de yoğunluğu dolayısıyla yazı yazmaya vaktim pek kalmıyor. Günümün büyük bir çoğunluğu araştırma ve kod yazma üzerine harcanıyor. Türkiye'ye gideceğim tarihin de yaklaşmasıyla artan koşuşturma yüzünden buraları biraz boşladım.


Kaynak: pexels.com


Memlekette 1 ay kalmayı planlıyorum. Discord'tan da birkaç defa duyurduğum gibi görüşmek isteyen olursa haber etsin dedim ama kimse de yanaşmadı. İnsanlar ifşa olmaktan korkuyor heralde :) Onlara da hak veriyor insan, sonuçta hepimiz birer anon değil miyiz?

Lafı çok uzatmadan sadede geliyorum. Bu yazının amacı aslında biraz ara vereceğimi duyurmak. Hoşgörürsünüz ki Türkiye'deyken yazı yazmayacağım. Döndüğümde de işlerin çok daha yoğun olması mümkün. Ayrıca son birkaç gündür yaşadığım tatsız ama bir o kadar da tuzlu olaylar silsilesi vereceğim aranın makasını genişletti. Haziran'a kadar bana discord'tan ulaşabilirsiniz. Haziran sonrası büyük ihtimal sadece @soteyapanbot'un rutin işleri için gireceğim.


Kaynak: pexels.com


Temmuz ayı gelince de artık düşünür taşınır geleceğe dair yol planlarımı yaparım. Her zaman olduğu gibi okuyan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılar,
@steinhammer

Sort:  

gönül isterdi ki yine eğlenceli bir gezi yazısı okuyalım da şu üzerimizdeki moral bozukluğunu unutalım :(

umarım Türkiye'de günlerin dolu dolu ve güzel geçer ama sonrasındaki planlarında steemit sadece soteyapanbot'tan ibaret olmasın bak:)

Congratulations @steinhammer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 12000 upvotes. Your next target is to reach 13000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64186.13
ETH 3118.33
USDT 1.00
SBD 3.85