Niğde de su ararken doğal buldu

in #tr6 years ago

Niğde de içme suyu aramak için vurulan sondajda su ile birlikte doğal fışkırdı. 6 saattir yanan kuyudan doğal gelmeye devam ediyor. Konya dan bölgeye sevk edilen maden teknik arama ekipleri incelemeler de bulundular. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Hatta osmanlı padişahı Abdulhamidhan döneminde niğde bölgesini petrol bölgesi olarak işaretlettigi daha önce ki haberlerde duyulmuştu. image

Sort:  

This post has received a 1.6 % upvote from @boomerang thanks to: @steemit-01

This post has received a 1.33% upvote from thanks to: @steemit-01.
For more information, click here!!!!
Send minimum 0.050 SBD|STEEM to bid for votes.


Do you know, you can also earn daily passive income simply by delegating your Steem Power to @minnowhelper by clicking following links: 10SP, 100SP, 500SP, 1000SP or Another amount

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26576.16
ETH 1593.23
USDT 1.00
SBD 2.16