Kripto paralar gelecekte ne olur Türkiye de durum ne olur [cointurk 24. Projesi] steemit-01#4246

in #tr5 years ago

Kriptolar hayatımıza göz kırptı ama çok yasaklanma haberleri çıktı. Biraz aşağılarda fiyatlamaya devam ediyor.Fiyatların normale dönmesi kullanım alanlarının artması gerekiyor. Güven tazelemeli tekrardan. Eskisi gibi medyayı arkasına almalı.

Fiyat o kadar önemli olsada ondan daha önemli konu ise güvenlik, güvenli cüzdanlar güvenli borsalar olması gerekir. Fiyatı bu çok dalgalı halinden kurtulmalı.altin gibi uzun vade de grafik çizmeli.Bunlar olursa gelecekte daha da güzel şeyler olur.

Türkiye de aynı geleceği bekliyor, dünya ile aynı seviye de seyreder. Digital ve elektronikte hızla gelişmeliyiz ve öğrenmeliyiz ki digital pastadan payın büyüğünü alalim. Herşeyi zaman gösterecektir.

image

Sort:  

Upvote and reply to this comment if you want me to upvote and resteem your last blog post to my 32,500+ followers. Then whenever you want me to upvote and resteem another blog post go to my Comments and upvote and reply to my last comment. @a-0-0

Congratulations @steemit-01! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 27115.74
ETH 1680.96
USDT 1.00
SBD 2.30