E devlet de soyağacı sorgulama e devlete entegre edildi e-devlet sistemi kilitlendi

in #tr6 years ago (edited)

Bir çok resmi işlemlerimizi e devlet sitesinden halledebiliyorken bu hizmetlere bir yenisi eklendi. Nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğü e devlet sistemine uygulamayı entegre ettiğini duyurdu.
Soyağacı nasıl sorgulanır?
E devlet uygulamasından hizmetler bölümüne girerek nüfus ve vatandaşlık işleri bölümün alt kategorisinin den soyağacını tıklayarak öğrenebilirsiniz.
image

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 28348.44
ETH 1731.66
USDT 1.00
SBD 2.28