Şeytan Sofrası'nda Gün Batımı

in #tr6 years ago

Merhabalar,
Daha önceki yazılarımdan birinde Ayvalık'ta bulunan "Şeytan Sofrası"nı ve hikayesini anlatmıştım. Burasının gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olduğundan da bahsetmiştim. O yazımda gün batımı fotoğrafına yer verememiştim ve kendime hayıflanmıştım bu konuda...
Dün akşam, yani bayramın ikinci günü uzun bir trafik ve insan kalabalığı ile boğuştuktan sonra amacıma ulaştım ve bu fotoğrafı sizinle paylaşıp vazifemi tamamlamış olmanın huzurunu yaşıyorum.
Burayı görmek isterseniz bayram gibi özel günlerden ziyade daha sakin olan zamanlar için planlama yapmanızı tavsiye ederim.

Son akşam da olsa bayramınızı kutluyor ve sevgilerimi sunuyorum..

20180616_202626.jpg

Sort:  

Go here https://steemit.com/@a-a-a to get your post resteemed to over 72,000 followers.

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-17T19:13:06
Account Level: 1
Total XP: 174.80/200.00
Total Photos: 30
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.40 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

İyi bayramlar dilerim 😃
Ayvalık a gelip de gidrmediğim bir yer.😃

Anlata anlata başarıya ulaşacağız sanırım :)
iyi bayramlar tekrar..


Awesome Work!

I've verified that your photography is original, and that means it's so good that I had to check.

Your post has just been upvoted and resteemed by @yourluckyphotos - The nonprofit service that verifies and promotes original photographers on Steem.


Your photography will be featured in Today's Lucky Photos showcase, alongside numerous other photographs. Tag your posts with yourluckyphotos to increase your odds of being featured.


This post has received a 0.78 % upvote from @drotto thanks to: @steemege.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66884.03
ETH 3079.78
USDT 1.00
SBD 3.77