Sort:  

Paylaşımınız için teşekkürler öncelikle

Tipu yu ve smartmarketi nasıl aktifleştirebiliriz transferden sonra ?

Transfer yaparken "memo" ya oylanmasını istediğiniz postunuzun linkini yapıştırın. 2 günden önceki postlarınız oylanmayabilir. Tipu en az 0.5 sbd ile oyluyor.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 64912.75
ETH 3524.22
USDT 1.00
SBD 2.42