Nükleer Enerji...

in #tr6 years ago

Merhabalar,

Temiz enerji yazılarımdan sonra, neden temiz enerji üretmemiz gerektiği konusunda biraz bilgilendirme iyi olur sanırım. Nükleer enerji en korkulanı olmalı bunlar içinde.


görsel

Uzun uzun anlatmak istemiyorum ama genel çalışma prensibi kısaca şöyle; Zenginleştirilmiş uranyumun parçalanması ile yüksek miktarda ısı açığa çıkar. Bu ısı buhar kazanlarını ısıtır ve mekanik enerjiye dönüştürür, mekanik enerji türbinler vasıtası ile elektrik üretir.

Bu yazının amacı bu değil tabii ki...
Nükleer enerjinin her şey yolunda giderken çevreye zarar vermediği söylenir, ama işin gerçeği o kadar basit değil.


çernobil faciası

Binlerce yıl sürecek etkiden bahsetmek gerekiyor... Binlerce yıl...

Tamam her şey yolunda ve megawattlarca elektrik üretiyorsunuz, çokta uygun fiyatlara... İstediğiniz kadar önlem alın, ya kontrolünüzde olmayan felaketlerle mücadele etmek zorunda kalırsanız... Binlerce Yıl...

1986 Çernobil ve 2011 Fukushima kazaları yakın zamanda yaşanan büyük felaketler, etkileri hala devam ediyor. Sakat ve ölü doğumlar, genetik bozukluklar, kanser ve diğer hastalıklar, besin kaynakları üzerindeki etkileri... Değer mi?

Zenginleştirilmiş uranyum, sınırsız kaynak değil elbette sürekli yenilenmesi gerekiyor. Peki atıkları? Radyoaktif atıklar yeterince iyi muhafaza edilmezse doğayı katletmekte üstüne yok. Tamamen imha edemiyorsunuz üstelik... Değer mi?

Nükleer silah yapımında kullanılan plütonyum bu reaktörlerde üretilir. Buyurun buradan yakın... Değer mi?

Baş edemeyeceğiniz doğal afetler, savaş, terör... Bizim hiçte yabancı olmadığımız kavramlar. Ne kadar güvendeyiz? Hadi biz faciayı yaşadık, çocuklarımıza sonraki nesillere bunu yaşatmaya ne hakkımız var? Alternatifi olan bir kaynak için bu kadar risk almaya Değer mi?


kimin hakkı var buna

Nükleer enerji günü kurtarmak, geleceğe ihanet etmektir!

DEĞMEZ !

Sort:  

This post has received a 0.52 % upvote from @drotto thanks to: @steemege.

Kesinlikle katılıyorum @steemege.:)

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Merhaba @steemege,

Yazınız @trdaily tarafından otomatik olarak seçildi. Ve @trdaily curation trail'i takip eden
diğer üyelerden de oy aldı.

@trdaily, türkçe etikete sahip içerikleri belirli filtrelerden geçirip rastgele olarak oylayan bir bottur.

Arzu ederseniz @trdaily curation trail'e bu adresten katılabilirsiniz.

Yine görüşmek üzere! :)

Daha çok para kazanmak için yaptığımız kötü işlerden birisi. Kendi neslimizi yok etmekle kalmayıp gelecek nesillerin varolmasını da engelliyoruz. Para için yapılan şeytani fikirlerin zararları meydana geldiğinde parayı harcayacak bir dünyamız olacak mı acaba?

Yazınız için teşekkürler.

👏👏👏

Ben senin gibi düşünmüyorum üstad çernobil olayı zaten sovyetlerin başına buyruk hareket etmesinden kaynaklanıyor fukusima ise istisnai bir durum orda olan felakette dünya ekseninde bile oynama oldu ki fukusima bi şekilde kontol altına alınabildi ama şöyle düşünmek lazım nükleer santral in üreteceği enerji miktarını üretmek için kuracağın başka enerji sistemleri ne derece kirletiyor mesela zamanında biz nükleer enerjiye geçmedik hidroelektrik santralleri ne kadar verimli oldu ve nkadar kirletti bunları hesaplama lazım nükleer enerji doğru şekilde üretilirse en ttemiz enerji kaynaklarından biri çünkü o kadar yüksek enerjiyi başka türlü üretmeye kalkarsan çok daha fazla kirlilik yaratırsın avrupanın temiz kalabilmesi bile zamanında yaptıkları santrallerden kaynaklanıyor

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 69107.15
ETH 3882.60
USDT 1.00
SBD 3.65