Jeotermal enerji...

in #tr6 years ago (edited)

Merhabalar,

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan ve tektonik hareketliliğin yoğun olması sebebi ile ülkemizin de bu konuda zengin sayılabileceği "jeotermal enerji"den kısaca bahsetmek istiyorum...


görsel

Yeraltı sularından ya da yağışlar sonrasında yeryüzündeki çatlaklardan sızan sular, tektonik hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde magma tabakasının ısıtmış olduğu kayalar ile karşılaşır ve buhara dönüşerek tekrar yeryüzüne çıkmak ister. Bu ısı kontrol altına alınır ve düzenli hale getirildikten sonra türbinler vasıtası ile elektrik enerjisine dönüştürülür.

Bu ısıyı düzenlemek için, jeotermal kaynağın yeryüzüne çıkışını beklemek yerine jeotermal rezervinin zengin olduğu bölgelere ısı transfer istasyonları kurulur ve buradan elde edilen ısı kullanılır.


görsel

Enerji ve tabii kaynaklar bakanlığının verilerine göre;

Toplam 40 adet jeotermal enerji santrali ile ülkemiz ihtiyacının %2'si karşılanmaktadır. Ulaşılabilen jeotermal rezervleri ile bu 3 üretim katına, ülkemizin teorik olarak sahip olduğu rezervler kullanılabilir hale gelirse 6 katına kadar çıkabilir...

Ülkemizin toplam elektrik ihtiyacının %37'si doğal gaz, %33'ü kömür ile karşılanmaktadır.

Eğer jeotermal enerji kaynakları tam kapasite ile kullanılırsa doğal gaz tüketimi 3'te 1 oranında indirilebilir ve bu konudaki dışa bağımlılık bir nebze de olsun azalabilir. Eğer kömür yerine tercih edilirse çevre kirliliğinin ciddi boyutta önüne geçilmiş olur.

Temiz enerji konusundaki hassasiyetinizin artması dileğiyle.

Okuduğunuz için teşekkür ederim

Sort:  

This post has received a 0.45 % upvote from @drotto thanks to: @steemege.

@steemege İzmir'de sadece Balçova jeotermal ile ısınıyor yanılmıyorsam

Türkiye'deki jeotermal kaynağın %78'i batı Anadolu'daymış. İzmir de şanslı bu konuda :)
Elektrik üretiminin yanı sıra ısınma için de kullanılıyor olması harika, hava kirliliğinin önüne geçmek için çok önemli...
Teşekkürler yorumunuz için...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabindan oy kazanmıştır. Tr tagi altında yazmış olduğunuz kaliteli içerikleri görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için TrYardım Desteklenen İçerikler 26 Mayıs 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

Tebrik ederim yine güzel bilimsel bir yazı olmuş, emeğinize sağlık ☺️

Teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69824.27
ETH 3761.57
USDT 1.00
SBD 3.81