It’s an interesting book about Ancient Egypt. The Rise and Fall of Ancient Egypt: The History of a Civilisation from 3000 BC to Cleopatra

in tr •  2 years ago 

Eski Mısır tarihinin çok güzel bir anlatımı. O dönemin politik ve ekonomik açıdan genel bir bakış açısı ve iki toprağın son kraliçe Kleopatra'nın düşüşüne (asırlık dönemin kabataslak bir kapsamı ile) tekabül etmesi.

Bu antoloji ile ilgili bir anekdot ise:Eski Mısırlılar da iki çeşit saat kavramı vardı. Güneş Saati ve Su Saati…
Gündüzleri gölgelerin uzunluğunu ölçme mantığı ile güneş saati kullanılırken, akşamları ise su saatine geçiliyordu.
Su saatinin mekanizması da oldukça basitti aslında. Bir kovanın içi su ile dolduruluyor, kovanın etrafına da çizgiler çiziliyordu. Kovanın dibine açılan delikten su dışarı aktıkça kalan su seviyesine bakarak sabahları ne kadar zamanın geçtiğini anlamak mümkün olabiliyordu.

Basit ama kesinlikle akıllıca düşünülmüş çözümler...


Ayrıca, kütüphaneye ekleyip eleştiri yapmak için bknz. https://books.google.com.tr/books?id=L-mWx_EM9tEC&hl=tr

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

i like to know old history. thanks for the post

Thanks for your comment :) @shahidali