'Bugün hayatınızda iyi giden bir şey varsa yazar mısınız'?

in tr •  2 years ago  (edited)

Bu sorunun tek bir amacı var: şuann sizi pozitif düşüncelere ve duygulara odaklamak. Kelimelerin yardımıyla. Çünkü kelimeler dünyayı değiştirebilir. “kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız.” der Konfüçyüs
Hatta bir yerlerde sadece kelimelerin gücünü öğreten bir okul olduğunu duymuştum. Harry Potter’daki “The Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry :))
Özetle, kelimeler güçlüdür. Kelimeler ilham verir. Kelimeler yok eder. İnanmıyor musunuz?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!