3 Ocak GIMPS ( Great Internet Mersenne Prime Number) yeni bulunan asal sayı

in tr •  2 years ago  (edited)


Günümüzde bilinen en büyük asal sayıların büyük bir kısmı Mersenne asallarından oluşmaktadır. Mersenne asalları diğer asal sayılarda olduğu gibi bir ve kendinden başka böleni olmama özelliğini taşımasının yanısıra 2 sayısının katlarının bir eksiği olma özelliğini taşırlar.
Örnek vermek gerekirse:
n = 2 için 22−1 = 3
n = 3 için 23−1 = 7
n = 5 için 25−1 = 31
n = 7 için 27−1 = 127
n = 11 için 211−1 = 2047 diye devam eder.

Büyüklüğünü canlandırabilmeniz için örneklemek gerekirse sayıyı ortalama bir hızda yazmaya başlarsanız tamamlayabilmek için yaklaşık 54 gün gerekecektir...
Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) Project Discovers
Largest Known Prime Number: 277,232,917-1
The new prime number, also known as M77232917, is calculated by multiplying together 77,232,917 twos, and then subtracting one. It is nearly one million digits larger than the previous record prime number, in a special class of extremely rare prime numbers known as Mersenne primes. It is only the 50th known Mersenne prime ever discovered.
Prime numbers have long fascinated both amateur and professional mathematicians. An integer greater than one is called a prime number if its only divisors are one and itself. The first prime numbers are 2, 3, 5, 7, 11, etc. For example, the number 10 is not prime because it is divisible by 2 and 5. A Mersenne prime is a prime number of the form 2P-1. The first Mersenne primes are 3, 7, 31, and 127 corresponding to P = 2, 3, 5, and 7 respectively. There are now 50 known Mersenne primes.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!