OKUYALIM

in #tr5 years ago (edited)

Hiç bir bilgiye sahip olmadan geldiğimiz şu dünyada bazı araçlarla bilgi sahibi oluyoruz.
Bu bilgi araçlarından en önemlisi de tabi ki okumak.

Bugün gittiğim bir ilkokulda öğrencileri okumaya teşvik edici güzel bir kitaplık yapıldığını gördüm ve hemen sizlerle paylaşmak için gotografladım.

77BB8004-0706-4524-BF11-0CD3B2164A51.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 17075.48
ETH 1269.77
USDT 1.00
SBD 2.11