Zihin

in #tr5 years ago

Zihinlerimiz,içinde yaşadığımız dünyaya öyle bir uyum sağlamış ki, dünyayı genelde şu an gördüklerimize göre değil geçmiş deneyimimize göre yargılıyoruz.

Müller-Lyer illüzyonu da bu görsel ve zihinsel hafızanın harika bir örneği.

carpentered.gif

Şekil üzerinden konuşalım.Binanın iç ve dış köşelerini oluşturan dikey çizgiler tamamen aynı uzaklıkta.Ama iç mekandaki çok daha uzun görünüyor.Ama neden?

Kimi sinirbilimcilere göre çizgiler bir ok başı gibi olduğunda (soldaki gibi) odağı dikey çizgiden uzaklaştırarak küçülmüş gibi görünmesine yol açıyor.

Bazı sinirbilimcileri de bu şekillerle karşılaşma şeklimizin onları algılayışımızı da değiştirdiği görüşünde. Analizlere göre ok ucu oluşturan şekillerin genelde daha uzakta olduğunu gösteriyor.Tabi buna uzaktaki dikey çizgilerin yakındakilerden genelde daha uzun göründüğünü söylemek gerekiyor.

Okuduğunuz için teşekkür ederim

Sort:  

Zihinsel algıyı güzel bir yaklaşım ile anlatmışsınız emeğinize sağlık

Teşekkür ederim

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

Merhaba. Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile @trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır. Sevgiler.

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26585.76
ETH 1595.16
USDT 1.00
SBD 2.15