Zenofobi(Yabancı Korkusu)

in #tr5 years ago

Zenofobi, yabancı korkusu-nefreti anlamında olup, Kişinin yabancılardan ya da bir şekilde kendisinden farklı olan insanlardan korkmasına ve nefret etmesine verilen isimdir.
Değişik olanın tehlikeli olduğu düşüncesiyle oluşan bir korku veya nefrettir.

Örnek verecek olursam;

Sokağa çöp atma davranışını kendi çevresi için olabilir bir anlayışla değerlendiren zenofobik bir birey, bu davranışı yabancı biri için büyük bir nefret aracı kullanabilir.

Adolf Hitler'in seçilmiş ırk Alman ırkıdır diyerek çevresindeki ülkeleri ele geçirerek köle olarak görmesi ve yahudileri öldürmesi bir örnek olabilir.

Zenofobinin nedenleri nelerdir?

  1. Devletlerin etnisiteyi temel alan politikaları ( seçilmiş, kutsal ırk gibi)

2.Kültürel farklılığı yorumlamada gerçekçi olmayan tutumlar

3.Belirli bir grubun davranışlarını gerçekçi olmayan bir algıyla genelleştirmek.

Yararlanılan kaynaklar;

https://kisiselbasari.com/zenofobi-nedir-belirtileri-nelerdir.html

http://akademikperspektif.com/2015/03/31/yeni-cagin-hastaligi-yabanci-korkusu-zenofobi/

https://www.seslisozluk.net/zenofobi-nedir-ne-demek/
zenofobi-xenophobia-nedir-3.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26207.57
ETH 1595.54
USDT 1.00
SBD 2.16