Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

in #tr5 years ago

 Merhaba arkadaşlar bugün Sivas Kongresinin toplanıldığı ilk gün bugün Mustafa Kemal ve silah arkadaşları yurt içerisinde çok önemli konuları ele almak için toplandılar.Milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan anayasamızın değişmez ilkeleri o günlerde atılmıştır. 

Sivas Kongresi sonunda; ufak çaplı direniş örgütleri bir çatı altında toplanarak milli birlikte ve beraberlik ruhu en üst düzeye çıkarılmıştır. 

Sivas Kongresi'nde Alınan Kararlar

  •  Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, ayrılamaz 
  •  İstanbul Hükümeti, dışarıdan gelecek bir baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk   mecburiyetinde kalırsa, vatanın bağımsızlığını ve bütünlüğünü temin edecek her türlü tedbir ve karar alınmıştır. 
  •  Her türlü işgal ve müdahaleye karşı, millet birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edecektir. 
  •  Kuvayı Milliye’yi tek kuvvet tanımak ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. 
  •  Manda ve himaye kabul olunamaz. 

Bugün bu cennet vatan topraklarında yaşıyor isek Milli Mücadele ruhuna,Atatürk ve silah arkadaşlarına inanan halkımız sayesindedir.

Yararlanılan Kaynaklar;

http://sivas-kongresi-onemi-ozellikleri-sonuclari.nedir.org/

http://www.ataturk.net/mmuc/sivas.html

https://www.tarihin.com/ataturkun-kongreleri/sivas-kongresi-ve-onemi.html()

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.027
BTC 26904.60
ETH 1667.96
USDT 1.00
SBD 2.22