Nedir Bu Algoritmalar ?

in #tr5 years ago

Tarihteki ilk algoritma,cebirin yaratıcısı horasanlı alim El Harezmi tarafından 9.yüzyılda,bir problem çözme yöntemi olarak geliştirilmişti.Modern zamanda ise Alan Turing'in Turing makinesi ile şekillenmiştir.
Günümüzde Google'da hangi web sitelerinin ilk sayfalarda görüntüleneceğini,
İnternet kullanım alışkanlıklarımızı takip edip bize uygun reklamları göstermesi,
Fotoğraflardaki insanların yüzlerini tanıması gibi yüzlerce örnek verilebilir.
Kısacası modern yaşama şekil vererek geleceğimizi programlıyorlar.

Sadece bilgisayar üzerinden gitmeyelim günlük hayatımızda da algoritma kullanıyoruz.

 • Uyanıyor
 • Yataktan kalkıp banyoya gidiyor elimizi yüzümüzü yıkıyoruz
 • Kahvaltı yapıyoruz
 • Dişlerimizi fırçalayıp
 • Üstümüzü giyiniyoruz
 • Sonra güne başlıyoruz
 • Kısacası günlük belirli planlarda yaptığımız olaylarda bir algoritmadır.

  Belirli bir noktada sonlanmak zorunda

  Kek yapacağınızı düşünelim.Hangi malzemelere ihtiyaç duyacağınız,
  Malzemeleri hangi sırayla ve nasıl kullanacağınız,
  Fırını kaç derecede sıcaklıkta sabitlemeniz gerektiğini,
  Kaç dakikada pişireceği
  Son
  Algoritma-Örneği.png

  Sort:  

  Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

  Award for the number of upvotes

  Click on the badge to view your Board of Honor.
  If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

  Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

  Coin Marketplace

  STEEM 0.17
  TRX 0.09
  JST 0.022
  BTC 26361.88
  ETH 1605.46
  USDT 1.00
  SBD 2.16