Karanlık Şeylerin İzinde

in #tr5 years ago (edited)

Evrenin yüzde 95'inden fazlası karanlık enerji ve karanlık maddeden ibaret.Görünür maddenin oranıysa sadece %5.
Toplam enerji yoğunluğunun %72'sine karşılık gelen karanlık enerji,evrenin hızlanarak genişlemesinden sorumlu.
Karanlık madde tıpkı normal madde gibi kütleçekimsel bir kuvvet uyguluyor ve galaksilerin dağılmadan kalmasını sağlıyor.Fakat ışıkla etkileşime girmiyor.Işığı ne yansıtıyor ne de emiyor.Bu da onu merak konusu haline getiriyor.Avrupa Uzay Ajansı bu merakı girmek adına karanlık bileşenlerin haritalanması için Euclid uydusunu geliştirdi.

Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Başlıksız-3.jpg

Sort:  

Tadı damakta bıraktı ama iyi bilgi :)

Bilgiyi bir tane bilim dergisinde okumuştum.Açıkcası çok detaylı hatırlamadığımdan içeriğine fazla giremedim.Ama linki
https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-delivers-detectors-for-esas-euclid-spacecraft bırakabilirim burada detaylı bilgiler var.Yorumunuz için teşekkür ederim doctorbishop.Kendisi en sevdiğim karakter olur. :)

Ben de bu konuyla ilgili bir ara yazacağım. Uzun zamandır bilimsel içerik hazırlamıyordum.

Doctor bishop en sevdiğiniz karakterse sizinle aramız çok iyi demektir :)

Bizleri de bilgilendirmiş olursunuz çok seviniriz.
Aramız kesinlikle çok iyi :)

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @semihemre! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.022
BTC 26216.57
ETH 1597.19
USDT 1.00
SBD 2.16