Başkalarının hayatını yaşamak.

in #tr5 years ago

Neden kendi hayatımızı yaşamıyoruz sürekli başka yaşamların nasıl geçtiğini merak ediyoruz.Nereden geliyor bu merak?
Sosyal medya ağının gelişmesiyle başka yaşamları izliyor olduk.Giyim tarzımız saç stillerimiz kendi istediğimiz için değil bir ünlü öyle yaptığı için yapıyoruz.Neden kendimiz olamıyoruz çok mu zor benliğimizi bulmak.Köyde ninelerimizin giydiği yüzüne bakılmayan şalvar modacılar ile şuan tüm dünya tarafından bilinir ve moda oldu ben giymem denilen şalvar göz bebeği haline geldi.Başkalarının ağzına bakar duruma gelmişiz önümüze ne sürülürse onunla yaşıyoruz kendi güzelliğimizi göremiyoruz başkalarının bize gösterdiği güzelliği görüyoruz üzücü bir durum.
Yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederim.
fantasy-3077928_960_720.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26173.37
ETH 1584.75
USDT 1.00
SBD 2.19