EUROPEAN CRYPTO BANK İLE GÜVENLİ KRİPTO PARA TİCARETİ

in #tr3 years ago

Arkadaşlar Selamlar

Bugün yine yeni bir ICO tanıtımı ile karşınızdayım. Tanıtacağım ICO, kripto para dünyasında son derece tartışılan bir meseleye çözüm getirme hedefiyle ortaya çıkan bir projedir. Daha önce yazmış olduğum “Bitcoin’e Nerenden Gelindi” başlıklı yazımda şöyle bir cümle kurmuştum: “Yeni olan her zaman mevcut olana büyük bir muhalefet niteliği taşır ve mevcut tarafından sürekli karalamalara maruz kalır.” (Bkz: Bitcoin’e Nereden Gelindi? ) Cümle daha sonra tekrardan değinmek üzere şöyle bir kenarda dursun. Biz asıl meselemize gelelim. İşte karşınızda tüm karalamaları yok etme niteliği taşıyan bir proje: EUROPEAN CRYPTO BANK (ECB)

DQmRWd6cn7PJEvQqyzrWAk8s2W7c6G8ZNpzHchPyLc1qsYR.png
KAYNAK

KRIPTO PARALARIN ORTAYA ÇIKIŞ AMACI ve GİDİŞATI

Projeyi anlatmadan önce kesinlikle üzerinde durmamız gereken bir konu vardır ki; o da kripto paraların hangi vaatlerle ortaya çıktığıdır. Bilindiği üzere mevcut finans sisteminde değiş tokuş ürünü olarak kullanılan para, belli başlı otoritelerin kontrolü altındadır. Bu otoriteler, gerek ülkelerin kurmuş olduğu merkez bankaları, gerek özel teşebbüs ile kurulmuş bankalar, gerekse IMF gibi uluslararası örgütlerdir. Bu otoriteler, yatırımcılar açısından büyük bir güvence kaynakları olsalar bile, çok yüksek miktarda kâr amacı gücen kuruluşlardır. Ve bu edindikleri kârları yatırımcıların finansal hareketleri neticesinde elde etmektedirler. Bunu da aracı görevi üstlenerek yapmaktadır.

Kripto paralar tam da bu noktada ve en temel olarak, aracı ve otoriteyi ortadan kaldırarak güvenli bir şekilde anlık para transferleri gerçekleştirebilme hedefiyle ortaya çıkmıştır. Yani merkezi yoktur ve hiçbir otoritenin spekülasyonlarına maruz kalmayacak bir nitelik taşımaktadır. Ancak, kripto paraların son zamanlarda market hacminin çok yüksek miktarlarda artmış olması, özellikle haksız kazanç peşinde koşan kimselerin dikkatini çekmiş; bu da özellikle kripto para borsalarında bir güvenlik zafiyetinin oluşmasına neden olmuştur. Aynı zamanda kripto paraların merkezsiz oluşları, suç niteliği teşkil eden bir takım para transferlerinin de önünü açmıştır.

Tüm bu olgular neticesinde yukarıda bahsetmiş olduğum söze tekrardan geri gelmek isabet olacaktır ki; zaten mevcut finansal sisteme muhalefet özelliği taşıyan kripto paralara ilişkin, yine mevcut sistem ve yöneticileri tarafından karalama kampanyaları yapabilme aracı ortaya çıkmıştır. Özellikle blockchain teknolojisinin günden güne gelişmesi neticesinde, kripto para dünyası bugüne kadar hakkında yürütülen karalama kampanyalarının üstesinden gelmeyi başarmış olmasına rağmen, birçok yatırımcının aklında soru işaretleri ve çekinceler hala mevcuttur. Bu soru işaretleri ve çekinceler ise, ne yazık ki kripto para dünyasının hak ettiği noktaya gelmesine mâni olmaktadır. Tam da bu noktada tüm bu çekince ve soru işaretlerini ortadan kaldırmada büyük bir katkısı olacak bir proje ortaya atılmıştır ki, bu da “European Crypto Bank” tır.

EUROPEAN CRYPTO BANK NEDİR?

European Crypto Bank kripto para ve token analizleri yapan ve servet yönetimi metoduyla vergi desteği sunan bir banka ve ticaret platformudur. Dünya üzerinde diğer bir örneği olmayan bu proje, Fransız, İtalyan ve İngiliz uzmanlardan oluşan çok disiplinli bir ekip tarafından meydana getirilmiştir. Ayrıca bu proje kapsamında bankacılar, vergi uzmanları, bilgisayar uzmanları, matematikçiler ve Blockchain mühendisleri, kripto para piyasasına erişimin kişiselleştirilmiş tavsiye ve yaklaşımlarla mümkün olduğunca çok insana ulaşmasını kolaylaştırmak için iş birliği yapmışlardır. Bunun yanında kripto para ticareti ve kripto paraların Euro ve Dolar gibi para birimlerine kolaylıkla çevirebilme imkânı tanımaktadır.


KAYNAK

VAR OLAN SORUNLAR ve EUROPEAN CRYPTO BANK’ın ÇÖZÜMLERİ

Kripto paralar hayatımıza ilk defa girdiği zamanlarda, kripto para dünyası, bu teknolojiye özel bir ilgisi olan küçük bir insan topluluğuyla sınırlıydı. Günümüzde ise piyasada kripto para dünyasına ilişkin sunulan hizmetler sayısı oldukça gelişmiştir ve sürekli bir evrim içerisindedir. Kripto para dünyasına ilk defa girecek bir yatırımcı açısından, böyle bir çeşitlilik içinde yer almak, örneğin yüksek kaliteli hizmetleri kolayca algılayıp, bunların nasıl çalıştığını ve kripto para marketlerinin sunduğu fırsatlardan nasıl faydalanılacağını anlamak oldukça zordur. Bahsetmiş olduğumuz bu olgular kripto para dünyasının büyümesi için önünde duran en büyük zorluklardan biridir. Temel mesele ise şudur ki, kitlesel bir bağlılık sağlamak için kripto para piyasasına olan güven arttırılmalıdır. Güvenli ve güvenilir bir pazara yatırım yapmak, iyi bilgilendirilmek, mali durumları ve mali konumları hakkında cevap almak yatırımcılar için şüphesiz belirleyici kriterlerdir.

Tüm bu sorunlar karşısında ECP, tedarik finansmanı ve kripto para analizleri çerçevesinde, son derece güvenli bir şekilde, kripto para ticaretinde vergi danışmanlığı hizmeti sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca tüm bu işlemleri, Avrupa ülkelerinin yasal prosedürleri çerçevesinde yapmayı önüne koymuştur.

europeancryptobank-crypt-bank-ico-exchange-trading-account-advisors-200X1126-L-24.png
KAYNAK

TOKEN SATIŞ VE DAĞILIMLARI

• Token satış hacmi : 5.000.000 ile 200.000.000 Euro arası
• ICO Sırasında Token Satış Hacmi: 7 936 507- 345 414 463 adet
• Toplam yayılma hacmi : 15 873 014- 677 283 261 adet
• Satış Coğrafyası : ABD hariç tüm ülkeler
• Satışa sunulan jetonun fiyatı : 0,63 EUR

• Satışa sunulan miktar: %51
• Şirket için ayırılan miktar: %24
• Takım için ayrılan miktar: %23
• Ödül Programında dağıtılmak üzere ayrılan miktar: %2

TAKIM


KAYNAK

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN;

• Resmi Web Adresi : https://europeancryptobank.io/
• Telegram Adresi : https://t.me/europeancryptobank
• Twitter Adresi : https://twitter.com/EuropeanCryptoB
• Facebook Adresi: https://www.facebook.com/EuropeanCryptoBank
• Whitepaper Adresi : https://europeancryptobank.io/wp-content/uploads/2018/02/WHITE-PAPER-ENGLISH-EUROPEAN-CRYPTO-BANK-ICO-12-02-2018.pdf
• Resmi Reddit Adresi : https://www.reddit.com/user/Europeancryptobank/
• Bountyhive Adresi : https://bountyhive.io/browse/European%20Crypto%20Bank

Bountyhive; semihbalkanli
bountyhive.io/r/semihbalkanli

Sort:  

@resteemator is a new bot casting votes for its followers. Follow @resteemator and vote this comment to increase your chance to be voted in the future!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by semihbalkanli from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.023
BTC 13212.17
ETH 383.04
USDT 1.00
SBD 0.97