YANİ

in tr •  6 months ago

unnamed.jpg
Bridge Emmanuelle

YANİ

bir gün üç el çekse beni yön yön
kol bacak kafalarımdan
dalinin bir saati olsam
annem ölse
ya da kadın olsam
dayak yesem bir piçten
başım götüm açık sokağa atılsam
çaysız kalsam ve sigarasız
sur olsam
üflese israfil bir tarafıma

duvar olsam cinayetler
tecavüzler görmüş kırık dökük

karga mı olayım korkuluk mu
ibrahim mi olayım yakup mu
madlen baba mı

atlasam denize yılan bulamasam
kırmızı başlık olsam
içimden çıksam
ne olurdu

baş ağrısı olsaydım arar nietzscheyi bulurdum ya da tanrıyı

Adem ŞAHİN-SEKTE-i US
@sahinadm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Şizofreni bir şiirin içinden geçtim sanki :)
Yüreğine sağlık hocam 👏👏👏

·

bir zamanlar öyleydim
kırılıyordum
ve tekrar birleşiyordum
beni alıyordu herkesten
annemden eşimden ve çocuklarımdan
babamdan alıyordu beni

Bense tüm insanlara aşıktım anneme çocuklarıma olduğum gibi
:)

Teşekkür ederim hocam. Beğendiğine sevindim.

Selamlar, güzel bir yazı tebrikler.
Küratör projesince yazınızı seçtim, #tr etiketini büyütmek için @kusadasi ve @try-market'in başlattığı bu projede etiketleriniz arasında #cointurk'ü kullandığınız için teşekkür ve tebrik ederiz.

@try-market ve @kusadasi ekibi ile yarışmalar devam ediyor. Her gün 15 civarında blogu seçip 1$ civarlarında oylar veriyoruz. Bugün siz de seçildiniz. Belirli bir süre sonra oyunuzu alacaksınız. Kuşadası tarafından düzenlenen son yarışmaya da katılmadıysanız katılmanızı tavsiye ederim.

Discor kanalımıza da bekleriz.

·

Teşekkür ederim efendim. Her zaman desteğe hazırım. Sevgilerimle.

This post has received a 0.33 % upvote from @drotto thanks to: @sahinadm.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Sahinadm from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.