Sort:  

Bu sihirli küre sabit bende durmuyor herkesi geziyor kimbilir belki birgün size, @tahirozgen hocama, @queqtra ya hatta sevgili @sudefterine de uğrayabilir 😊

Bana gelmeyeceği kesin. :)

Posted using Partiko Android

Karamsar olmayın gelir 😀

Ben piyasaya fazla umutlu bakıyorum yükselicek dedigimde hep yere çakılıyor:)

Posted using Partiko Android

Ben de umutlu bakanlardanım acelem yok beklerim yükselmesini seneye yükselebilir 😊

bu yarismaya sihirli Küre gerekmiyor, hemen katilin :=)

https://steemit.com/tr/@thales7/2-steem-oeduellue-fikra-yarismasi

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17332.91
ETH 527.02
SBD 1.16