You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bir Heykel'in Hikayesi

in #tr5 years ago

Aklıma biri geldi. O aklıma geldiği anda yazı bambaşka bir hal aldı kafamda. Kafamı biliyorsun. Pek de kafa gibi durmuyor çok yorulduğunda, üzüldüğünde.

Kendimi toparlamaya çalıştıkça kafamın içinde bir sürü iç, farklı içlerle buluşup bir güzel içiyorlar. Bunu sonradan öğrendim. En baştan öğrenseydim ben de biraz içerdim tabi. Kafamın içindeki içlerle içmenin neresi ayıp, diye soracak olursam, biliyorum çıkarıp gösterirsin; işte burası ayıp diye.

Çıkarır mısın?

Sort:  

Eğer ki kafanın içindeki ayıplar içerlemene sebep veriyorsa ve içten içe acıtıyorsa, o içten o ayıbı çıkarmak boynumun borcudur. Ama benim de boynum eğri, neden diye develere sormak isterim. Varsa tanıdığın iyi bir deve, tavsiyeni beklerim.

Benim boynum eğri değil, düz. Ben bu yüzden hiç deve tanımıyorum. Benim tanıyabileceğim bir kuş var; ama ondan da emin değilim. Hayır, kuşlar ayıp etmezler. Ne olacak bilmiyorum bu halimiz. Sarplar iyice sarıyor. Bence biz kendimize bir @avina bulalım. O bize felsefe yapar. Mutlu oluruz. Böylece ayıp çıkarmış oluruz. Olmaz mı?

O sadece dost olabilir, felsefe yapmak gerekirse ayıplar örtülmek için vardır, dostlar örtmek için, ha ayıplar örtülecek diye işlenmesi doğru kabul edilemez lakin bir kere istemeden olduysa burada dosta ihtiyaç vardır dostlar. Dost dediğin mezarcı gibidir varsa bir ayıp çıkarmayalım en iyisi ayıbı gömelim, toprak en iyi örtücüdür...

@sahinadm ne kadar haklıymışsın, ilacımız @avina olmuş. Yüreğimize ferahlık vermiş adeta.

O zaman kesinlikle @avina'nın heykeli dikilmeli!

Yüreğinize bir yudum da olsa ferahlık düştüyse sevgili dostlarım @tahirozgen ve @sahinadm ve bütün ailem gibi bildiklerim ne mutlu bana, heykel konusunda şimdilik bi düşünelim hocam küçük bir resim de olabilir çerçeve içinde en azından fazla macera yaşamış olmaz heykel kadar 😃

Senin heykelin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından korunacak hocam. 24 saat güvenlik memurları görev yapacak.

çünkü heyekkelerin başına ne geliyorsa @tahirozgen yüzünden geliyor. :D Tahir heykellere yaklaşmaza o heykeller o kadar macera yaşamazlar. :))

Tamam o zaman hocam sıkıntı yok, yoksa bu güne kadar korunan eserlerin çoğu yurt dışına kaçırıldı diye korkmam da gerekmiyor sonuçta tarihi eser değiliz...

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 69731.54
ETH 3810.82
USDT 1.00
SBD 3.84