kazdağlarısteemCreated with Sketch.

in tr •  last month 

Kazdağlarından altın değil sıcak sıcak dolar çıksa bile o şimdi oraya dokunulmaması lazım toryum bizim geleceğimizdir.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!