You are viewing a single comment's thread from:

RE: 8 STEEM ÖDÜLLÜ YORUM YARIŞMASI

in #tr2 years ago

Hendek-Savaşı.jpg
Source

Ben dinî bir olaya tanıklık etmek ve orada bulunmak isterdim. Hatta o dönemde yaşamak isterdim. Bu dönem Hz.Muhammed(s.a.v) yaşadığı dönemdir. Keşke onu görmek nasip olabilseydi. Tanık olmak istediğim olay ise hendek savaşıdır. Hendek Savaşı'ndan Kur'an da bolca bahsedilir.
Hendek savaşı orduları;
Hendek savaşında Müslümanlar ve Mekkelilerin asker sayıları nedir?

Müslümanlar 3000 kişi civarında

Mekkeliler ise 10000 kişi civarında idi.

Ayetlerde bu savaştan şöyle bahsediliyor;
Screenshot_2019-02-24-15-42-04-460~2.jpeg
Ahşap süresinin 9.ayeti beni çok etkiliyor. Allah'ın insanlara görünmeyen orduları ile yardım etmesi beni çok derinden etkiliyor. Söyleyecek söz bulamıyorum ama Allah mazlumların, ezilenlerin, yardıma ihtiyacı olanların yanındadır 🙏🙏🙏
Screenshot_2019-02-24-15-46-06-432~2.jpeg

Screenshot_2019-02-24-15-49-57-520~2.jpeg
Bu olaylardan bu ayetlerden etkilenmemek mümkün mü?
Screenshotlar

Sort:  

Ahşap süresinin 9.ayeti

Ahzâb Sûresi👍

Klavyenin azizliğine ugramişim

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.03
JST 0.027
BTC 18971.15
ETH 589.60
SBD 3.07