RAMAZAN'DA PAYLAŞALIM [COİNTURK 30.PROJESİ] propofol#4503

in tr •  last year  (edited)

solidaridad-980x600.jpg

kaynak

Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen ve İslam dinine göre kutsal sayılan ayların sonuncusu, oruç ayı olarak tanımlanan ramazan ayı paylaştıkça bize maddi ve manevi varlığımıza bereket katar. Günümüzde çoğu müslüman kesimler birbirinden kopmuş dünyanın geniş çoğrafyasına yayılmış ve bencil bir hayat yaşıyor olsada hala islamı kalbinde yaşayan paylaşmanın, zekatın ve fitrenin önemini bilip gereğini yerine getiren müslümanlar da var. Ramazan gibi mübarek bir ayda bizler oruç tutarak yoksul insanların halinden anlarız ama her ne kadar 17 saat oruç tutsak bile o günün sonunda yiyip, içebileceğimizi bildiğimiz için Yemen ve Afrika gibi yerlerde yaşayan her günü oruç tutar gibi geçiren, 3 gün kadar yiyecek ve içecek bulamayan hatta açlıktan ölen müslümanların halinden anlayamayız ama belki bu fotoğraf onların ne kadar yemeğe ihtiyacının olduğunu anlamızı sağlar. Hiç yemek yerken bu kadar mutlu olanları gördünüzmü ?

kaynak

Yoksul kimselere karşı sadece ramazan ayında farkındalık yaşamamalı her zaman duyarlı olmalıyız. Müslüman bir kişi ramazan ayında zekatını, fitresini, sadakası ve bunların dışında akrabalarına yardım etmelidir. Her cuma namazı farzından önce imamın hutbede dediği gibi şüphesizki allah akrabaya yardım etmeyi emreder. Eğer her zengin insan zekatını verirse yoksulluk dünyadan silinir, Dünya'da açlıktan ölen bir kişi bile kalmaz. Tam kaynağını hatırlamamakla beraber okumuş olduğum islami bir makalede yapılan bazı istatiklere göre Dünya'nın yalnızca en zengin 3 kişisinin serveti, en yoksul 47 ülkenin hasılatından fazla olduğunu yazmaktaydı. İnsanlar yardımlaşmayı kabullenir her yıl mal varlığının %2,5'ini zekat olarak verirse fakirlik ve açlık yer yüzünden silinir.

Ben şahsi olarak kuşadası ekibinin yayınlamış olduğu proje postunda yorum olarak belirttiğim gibi yapılan yardımların fotoğraflanmasını doğru bulmadım, umarım yanlış anlaşılmamışımdır. Tekrar ifade etmek isterimki projeyi sonuna kadar destekliyorum.

Siz bu postun okurlarını yardımlara davet edebilirim ve yardım konusunda önerilerde bulunabilirim:

  • 1868 yılında kurulan TÜRK kızılayı hem yurt içi hem yurt dışında çok güzel yardım kampayanları düzenliyor. Sizde buraya bıraktığım link ile Zekat, Fitre, Fidye, Yurt içi iftar, Yurt dışı iftar, Ramazan gıda paketleri, Aşevlerine nakdi bağış ve genel bağış il e yardımlarınızı gerçekletirebilirsiniz.
  • İHH İnsani Yardım Vakfı, “Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla 2018 yılında yurt dışında bir çok yoksul müslümana yardım ulaştırdı, Buraya bıraktığım link ile Zekat, Fitre, Kumanya, İftar yemeği hatta Bayramlık bile hediye edebilirsiniz.

Bir sonraki proje için öneriler
1 - Stemite'e üye olan yeni TÜRK kullanıcılar bu topluluğa tutunmak için hangi yolları izlemelidir.
2 - Biz Steemit TÜRK kullanıcıları steemitte bir topluluk olarak tutunmak için ve tr tagını geliştirmek için hangi yolları izlemeliyiz.

Önerdiğim 2 projenin de en büyük destekçisi olan güzel projeler yapan kuşadası ekibine teşekkür ederim.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by propofol from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

ellerine sağlık hocam

saol kardeşim.

health care professionals

I watched the photos and articles you posted interestingly. Thank you for choosing a friend. Let's be good friends in the future. lucky7777

Congratulations @propofol! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!