Oruc ve Yardımlasma Ayı Ramazan [Cointurk 30. Projesi]pepegusi#1060

in tr •  6 months ago

suriyede-kusatma-altindaki-dumada-acik-xy1j.jpg

Görsel

On bir ayın sultanı Ramazanın, manevi hayatımızda çok özel bir yeri vardır.Ramazan ayı Oruç,Kur'an ve yardımlaşma ayıdır.Nefsani duygulardan arınıp aç olanın halinden anlamaya çalışabilmektir.Yokluğu hissedebilmektir. Bu ayda şükretmek,sabır etmek,tövbe etmek ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ayrı bir önem taşır. Ramazan ayı ibadettir, berekettir, günahlardan arınma ve affolunma ayıdır.

İslamiyet yardımlaşma dinidir.Komşusu açken tok yatan bizden değildir.Hal böyle iken neden bu kadar fakir insan var diye soracak olursanız ; zenginleri doyuramadığımız için ve ne yazık ki müslümanların zekatlarını tam olarak vermemeleri kaynaklıdır.Çünkü Dünyadaki müslümanlar, mallarının 40 da 1 ini vermiş olsalar yardıma muhtaç insan kalmaz.Öncelikle çuvaldızı kendimize batıralım.Rabbim yapılan yardımları izzeti dergahında kabul ve makbul eylesin.

“Gönülden inanarak ve karşılığını Allah’tan umarak Ramazan’ı ibadetle geçiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır.”(8 Buhârî, İman, 27.)

yardimlasma.jpg

Görsel

FITIR SADAKASI (FİTRE) NEDİR?

Ramazan Bayramı’nda, temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar fazla mala-paraya sahip olan Müslümanların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verdikleri paradır.Bayram namazı çıkmadan önce verilmesi uygundur.2018 yılı fitre ücreti 19 tl yani bir kişinin bir günlük asgari ihtiyacı.Söz konusu yardım gıda şeklinde de olabilir.

“Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe, 9/103)

Her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da mazifemizi yerine getirip ihtiyaç sahiplerine yardım edebildik. Rabbim varlıkta ve yoklukta şükredebilen kullardan olabilmeyi nasip etsin.

Tanıdığınız ihtiyaç sahibi yoksa fitre ve zekatınızı yardım kuruluşlarına da verebilirsiniz.

Türkiye Diyanet Vakfı : https://bagis.tdv.org/
İnsani Yardım Vakfı IHH : https://www.ihh.org.tr/ramazan
Kızılay :https://www.kizilay.org.tr/bagis/

Her Ramazanda olduğu gibi bu Ramazanda da içimizde burukluk var.Fİlistin'de insanlık dramı yaşanmaya devam etmektedir.Tüm insani ve manevi değerler hiçe sayılıp masumlar katledilmektedir.Yapacağımız yardımlarda Filistin'i de unutmayalım.

Kudüs-karan.jpg

Görsel

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by pepegusi from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.