PAYERA (ICO) | KRİPTO DÜNYASINDA YENİ DÖNEM | BASİT ALIŞVERİŞ - GÜVENLİ ÖDEME

in #tr6 years ago


Social Media

         

#PAYERA


VIZYON

Vizyonumuz, kripto sahiplerinin online - alışveriş endişesi olmadan - ücretsiz alışveriş yapabileceği yer olan, dünyanın en fazla kullanıcı sayısına sahip kripto işletmesi olmaktır. Ayrıca dünyanın önde gelen global ve evrensel kripto platformu olmayı hedefliyoruz.MISYON

Misyonumuz müşterilerimizin ilk tercihi olmaktır. Tercihen kriptoyla alıveriş yaptığınız aldığınız yer. Tüm faaliyetlerimizi ekonomik ve çevre dostu yapmayı kendimize taahhüt ettik.
KONSEPT

PAYERA kendi yapısı gereği Asya bölgesindeki en başarılı e-ticaret kuruluşuna oldukça benzemekle birlikte kullanımı daha kolaydır. SHOP-& CARDERA bir araya geldiğinde, kripto pazarında henüz bulunmayan çok işlevli bir çözüm sunacağız.
Whitepaper

Whitpaper Link
Sort:  

Our vision is to become the crypto enterprise with the biggest number of users worldwide
Visit Please : https://payera.io/
#PERA #Payera

Hi, thank you for contributing to Steemit!

I upvoted and followed you; follow back and we can help each other succeed 🙂

P.S.: My Recent Post

Hey @hatu thank you for upvote and following. I will be nice when you write an analys about us.

send me shoulder payera i like it

Congratulations @payera! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

interesting & excellent to go ahead with this project.

PAYERA the payment platform with buyer‐ & seller‐protection, wallet and exchanger.
https://payera.io/
#PERA #Payera #blockchain #cryptocurrency #shopera #cardera #tokensale #bitcoin #ethereum

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 68014.74
ETH 3533.72
USDT 1.00
SBD 2.81