You are viewing a single comment's thread from:

RE: Optimus Exchange; Neblio Blokzinciri Bazlı Yepyeni Kriptopara Borsası

in #trlast year

Projelerde yeni fikirler ve opsiyonlar ortaya çıkarken borsalarda pek bir yenilik görememekteyiz. Optimus exchange bu açıdan dikkat çekiyor