Sabit Düşünce busy

in #tr4 years ago

Selamlar Steemit sokağının biricik sakinleri, bir şeylerin üzerine çok fazla düşünen insanlar bilirler ki, bir konu veya bir şey hakkında sabit düşünceye sahip olmak, insanın doğası gereği, imkansızdır.

Sabit düşünceden kastım bir şeyin fanı olmak, fanatiği olmak değil. Zaten bir şeyin fanı olmak, fanatiği olmak hem kendinize hemde konuya ve konunun hizmet ettiği şeye zarar verecektir. Çünkü bir kişinin, şeyin, konunun fanatiği olmak, onun sadece artılarını görmek, eksilerini görmezden gelmek demektir. Savunduğunuz, fanatiği olduğunuz şeyi geliştiremezsiniz. Onu sevmek, sizin için nefes almaktan farksız olur. Ama asıl önemli olan şey soluğunuz havanın ne kadar temiz olduğudur. İçinize çektiğiniz şey sigara dumanı da olabilir, Havayı kirleten fabrikaların olduğu organize sanayi bölgesinin havası da olabilir, deniz havası da olabilir, orman da olabilir. Siz hangisini soluyacağınıza karar vermeden nefes alırsanız, yaptığınız eylem yer yer size zarar verebilir. Eğer soluğunuz hava kirli ise onu temizlemek için de çaba sarf etmezsiniz. Yani başta söylediğim gibi hem kendinize, hem havaya, hem de havanın hizmet ettiği canlılığa zarar verirsiniz.

İlk cümlemdeki sabit düşüncenin anlamına gelecek olursak, ortaya bir sav attığımızda ve veyahut bir tartışma sırasında söylemiş veya savunmuş olduğumuz bir düşünceyi, zaman, süreç, yeni bilgiler, eski bilgilerin yanlışlanması kısaca denklemin değişmesine karşın çeşitli nedenlerle hala savunmaktır. İnsan ( burada insan kelimesinin çok büyük önemi var eğer bu yazıyı yurt dışına çıkmazdan evvel yazmış olsaydım biz, insanımız, halkımız, Türkler derdim. Bu tür şeyleri konuşurken tanıdığımız en iyi toplum kendi toplumumuz olduğu için ve diğer toplumları sadece televizyon gibi mecradan bildiğimiz için bu tür hatalar, yanlış hareketler sadece bizde, bizim kültürümüzde varmış gibi konuşmak. Diğer toplumlar, genellikle Avrupa ve Amerika, bütün halkıyla her şeyi aşmış, tamamen sadece bilim, teknoloji, uzay konuşuyorlarmış gibi. Ama size şunu kesinlikle söyleyebilirim, her toplumun artıları olduğu kadar eksileri de var.), bir çok nedenden dolayı savını değiştirmez. Bunun en sabit örneklerinden biri yanıldığının ortaya çıkmasını istememesidir. Ne kadar komik değil mi? Sırf minnacık bir ego yüzünden bir çok konu, sorun kolayca çözülebileceğine karşın hep yokuşu seçiyoruz...

Sizinle bir sorun paylaştım ama bir çözümden bahsetmedim. Size üzerine düşünülecek bir şey veriyorum. Biliyorum biraz kafa açıcı ama kafamızın içinde ki sesleri dinlemeden hiçbir şey başaramayız bu hayatta. Bir destek atın.

Photo Source

Nitimur in Vetitum...

Sort:  

This post has received a 0.06 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by patatesyiyen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Adı üstünde “ego”