Kargomda Ne Var #7 busy

in #tr4 years ago

Selamlar, Steemit sokağının biricik sakinleri, Bugün bir kargo daha elime geçti. Kargomda Ne Var isimli serimizin bugünkü konuğu da küçücük bir kutucuk ama biraz ağır.

Kargomda Ne Var #4 adlı yazımda aldığım elektronik sigarayı size aktarmıştım. Şimdi de kullanmak üzere 5 çeşit farklı tatta likit aldım. Ben 5 tane aldım, onlar bana 10 tane gönderdiler. Yani 5 tanesini hediye ettiler. :)

Soldan sağa olmak üzere; Yeşil Meyveler, Ballı Sütlü, Limon, Standart Tütün, Üzüm tatlarına sahipler.

Sort:  

Umarim kisa zaman sonra bunu da birakirsin😀saglikli yasam

Teşekkür ederim iyi dilekleriniz için :)

You got a 38.46% upvote from @bearwards courtesy of @patatesyiyen!

You got a 7.76% upvote from @nado.bot courtesy of @patatesyiyen!

Send at least 0.1 SBD to participate in bid and get upvote of 0%-100% with full voting power.

You got a 12.50% upvote from @redlambo courtesy of @patatesyiyen!

Sneaky Ninja Attack! You have been defended with a 1.07% vote... I was summoned by @patatesyiyen! I have done their bidding and now I will vanish...Whoosh

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by patatesyiyen from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Sigara öldürmez, süründürür:) en kısa zamanda bırakmanızı dilerim:)

This post has received a 0.08 % upvote from @drotto thanks to: @banjo.