You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hede.io'da Entry Seçenekleri Nasıl Düzenlenir?

in #tr4 years ago

Ellerinize sağlık güzel bir açıklama olmuş. Ben daha önceki entry'lerimde zaten kullanıyordum. Aslında Options kısmı hede'de en sevdiğim özelliklerden biriydi. Çünkü sadece hede için değil tüm platformlar için içeriğinizi kategorilendirmenizi ve tag vermenizide sağlıyor. İlk içerik attığımda hoşuma gitmişti. Bilmeyen arkadaşlar için detaylı açıkladığınız için tekrar teşekkürler. Bu arada Steem Title güncellemesi içinde teşekkür ederiz diğer platformlar için çok güzel bir gelişme oldu.

Sort:  

Bu özelliğin kıymetini ileride, kullanıcı sayısı çoğaldığında farkına varacağız. Değerli katkıların ve yorumların için çok teşekkürler.

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 42112.84
ETH 3121.85
USDT 1.00
SBD 4.70