Çay, Deniz ve Huzur..

in #tr2 years ago

Bir şantiyenin kurulabileceği en güzel yer.
Bir mühendis olarak günün yorgunluğu attığım en güzel ikili olsa gerek.
IMG_20211011_165409.jpg

Sort:  
Loading...

Aramıza hoş geldin özgür 😊👍

Hoşbulduk abi😊

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.10
JST 0.033
BTC 43422.42
ETH 2362.67
USDT 1.00
SBD 5.27